301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
08 Kasım 2018 - Perşembe 13:19
 
İSLAMDA SAĞLIĞIN ÖNEMİ
Fatih Perihan'dan Kıssadan Hisseler...
Köşe Yazıları Haberi
İSLAMDA SAĞLIĞIN ÖNEMİ

Yüce Rabbimizin insanlara verdiği en büyük nimetlerden birisi de sağlıktır. İnsanın, hem yüce Yaratıcısına karşı kulluk vazifesini, hem de ailesine, yakınlarına ve tüm topluma karşı sorumluluklarını gereği gibi yerine getirebilmesi her şeyden önce sağlıklı olmasına bağlıdır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), insan için sağlığın önemini hadis-i şeriflerinde şöyle ifade buyurmuşlardır: "Hiç kimseye, iman hariç, sağlıktan daha hayırlı bir şey verilmemiştir." (Tirmizî, Daavât, 105) Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, "Kuvvetli mü'min, Allah'a zayıf mü'minden daha sevimlidir" (Müslim, Kader, 34)  buyurarak, mü'minleri manevî yönden olduğu kadar bedenen de sağlıklı ve güçlü olmaya teşvik etmiştir.

İnsanlar çoğu kez sahip olduğu nimetlerin değerini gereğince bilememektedir. Sağlık nimeti de bunlardan biridir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) bu konuya dikkat çekerek şöyle buyurmuşlardır:"İki nimet hakkında insanların çoğu aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit." (Buharî, Rikâk, 1)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde, "Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz: Ölüm gelmeden önce hayatın; hastalık gelmeden sağlığın; meşguliyet gelmeden boş vaktin; ihtiyarlık gelmeden gençliğin; fakirlik gelmeden zenginliğin" (Buhârî, Rikak, 3; Tirmizî, Zühd, 25) buyurarak, değeri bilinmesi gereken nimetlerden birisinin de sağlık olduğunu haber vermiştir.

İslam, anne rahminden başlayarak ölümüne kadar insanın yaşama hakkına ve sağlığına büyük önem vermiş, insanın sağlıklı bir hayat sürmesi için bir takım kurallar koymuştur. Sağlıklı ve huzurlu bir toplum oluşturmayı hedefleyen İslam, getirdiği bir takım yasaklarla insan sağlığını korumayı amaçlamıştır. Fert ve toplum sağlığı açısından zararlı olan uyuşturucu, alkollü içki ve zina gibi şeyleri haram kılmış ve bunlardan uzak durmamızı emretmiştir. (Mâide, 5/90; İsrâ, 17/32)

Hastalıktan korunma yollarının başında temizlik gelmektedir. Bundan dolayı dinimiz temizliğe çok büyük önem vermiştir. Diğer bir husus da dengeli beslenmedir. Yeme-içme konusunda aşırılığa kaçılmasının çeşitli hastalıklara sebep olduğu bilinmektedir. Hz. Peygamber (s.a..s) de ölçülü ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek az yemenin insan sağlığı açısından önemini belirtmiştir:"Hiçbir insan, mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Kişiye vücudunu diri tutacak kadar yiyecek yeter. Eğer mutlaka daha fazla yiyecekse, midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini suya ayırsın. Üçte birini de boş bıraksın" (Tirmizî, Zühd, 47; İbn Mâce, Et'ime, 50) Ayrıca, "Oruç tutun ki sıhhat bulasınız" (Câmius-Sağir, II, 46) buyurarak oruç tutan insanın daha sağlıklı olacağını bildirmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ağız ve diş sağlığına da gereken önemi vermiş, düzenli olarak misvak kullanmış ve Müslümanlara misvak kullanmalarını tavsiye etmiştir: "Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbin razı olmasına sebeptir." (Riyâzü's-Salihin, H.No: 1205)

Allah Resûlü (s.a.s.),  hastalıklardan korunmak için salgın hastalık bulunan yerlere girilmemesini, şayet bulunduğu yerde salgın ve bulaşıcı hastalık meydana gelmişse oradan ayrılmamak gerektiğini bildirmişlerdir: "Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz zaman o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba çıkarsa, korunmak maksadıyla oradan çıkmayınız." (Buhari, Tıb, 30)

Sağlık, bizlere bahşedilen büyük bir nimet olmasının yanında, Yüce Rabbimizin korumamızı istediği değerli bir emanetidir. Bundan dolayı sağlığımızı korumaya büyük özen göstermemiz gerekmektedir. Fakat her türlü tedbiri almamıza rağmen sağlığımız bozulur ve hastalığa yakalanırsak tedavi yolları aramalı ve iyileşeceğimize dair umudumuzu asla yitirmemeliyiz. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Allah hiçbir dert vermemiştir ki, şifasını da vermiş olmasın." (Buharî, Tıb, 1) buyurmaktadır.

Bilimsel tıbbî tedavi yöntemlerine başvurarak hastalıktan kurtulmanın çareleri aranırken bir taraftan da Allah'a dua ederek, Kur'an okuyarak O'ndan şifa dilenmelidir. Çünkü Allahu Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'in mü'minler için şifa ve rahmet olduğunu bildirmiştir. (İsrâ, 17/82)  Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de,  "Allahım! Vücuduma, kulağıma, gözüme afiyet ver..." (Ebu Davûd, Edeb, 101) diye dua ederek Allah'tan sağlık ve afiyet istemiştir. Allah Resûlü (s.a.s.)  ayrıca, "Allah'tan, affedilmek, sağlık ve selamet dileyin" (Tirmizî, Daavât, 105, 128) buyurarak, mü'minlere sağlıklı bir hayat için Allah'a dua etmelerini tavsiye etmiştir.

Öyleyse; Yüce Rabbimizin en büyük nimetlerinden olan sağlığımızın kıymetini bilmeli ve elimizden geldiği kadar sağlığımızı korumaya özen göstermeliyiz. Çok yemek, hastalıkların başı, perhiz ederek az yemek ilaçların başıdır. Midenin üçte biri yemeklere, üçte biri içeceklere ayrılmalıdır. Üçte biri de hava payı olarak boş bırakılmalıdır. Sıhhatin önemi hakkında, Sevgili Peygamberimizin birçok hadîs-i şerîfi vardır. Onlardan birkaçı şöyledir:

"Sıhhat, müttekîye, zenginlikten hayırlıdır." [Müslim]

"Duânın efdali, dünyâ ve âhirette Rabbinden afv ve âfiyet istemektir. Afva ve âfiyete kavuşan, dünya ve âhirette kurtuluşa ermiştir." [Tirmizî]

"İhlâstan sonra, âfiyetten iyisi yoktur. O hâlde, Allahü teâlâdan âfiyet isteyin." [Nesâî] ["Âfiyet": "Dînin ve itikâdın bid'atlerden, amelin ve ibâdetin âfetlerden, nefsin şehvetlerden, kalbin hevâ ve vesveseden, bedenin de hastalıklardan selâmet bulması, kurtulması" demektir.]

"Oruç tutun ki, sıhhate kavuşasınız." [Taberânî]

"Seyâhat edin ki, sağlığa kavuşasınız." [Şir'a]

Çok yemek, hastalıkların başı, perhiz ederek az yemek ilaçların başıdır. Midenin üçte biri yemeklere, üçte biri içeceklere ayrılmalıdır. Üçte biri de hava payı olarak boş bırakılmalıdır… Az yemeli ve az uyumalıdır. Tok olarak yatmamalıdır.

Kaynak: Editör:
Haber Videosu
Yorumlar
Haber Yazılımı