301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
26 Mart 2020 - Perşembe 15:18
 
Şaban ayının fazileti ve yapılacak ibadetler
Fatih Perihan'dan Kıssadan Hisseler...
Köşe Yazıları Haberi
Şaban ayının fazileti ve yapılacak ibadetler

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. (Ahzap suresi 56)

 

EFENDİMİZ (S.A.V.)'İN DUASI

HZ MUHAMMED SAV ÜÇ AYLARIN TASNİFİNİ ŞÖYLE YAPMIŞTIR

Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

 "Receb tohum ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan (derleyip toplama) hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ziraati zayi etse hasat günü ekemediğine pişman olur. Kıyamet gününde kötü vaziyete düşer ve dünyadaki zannının aksi zuhur eder."

 

ŞABAN AYININ DİĞER AYLARA ÜSTÜNLÜĞÜ

Enes Bin Malik'in (R.A.) rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz (S.A.V.):

Recep ayının diğer aylar üzerine fazileti, Kur'ân-ı Kerimin diğer kitaplar üzerine üstünlüğü gibidir. Şaban'ın diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan'ın diğer aylar üzerine fazileti, Allah Teala'nın, yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir." buyurmuşlardır. (Gunye, 1 /187)

 

SEÇİLEN DÖRT ŞEYİN FAZİLETİ

Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. (Kasassuresi 68)

Allah'üZü'l-Celâl, her çeşit nesneden dört tanesini, onların içinden de birisini seçmiştir:

 Meleklerinden; Cebrail, Mikâil, israfil ve Azrail (A.S.)'i seçmiş, onlardan da Cebrail (A.S.)'ı,

Nebilerden; Hazret-i ibrahim, Hazret-i Mûsâ, Hazret-i îsâ ve Hazret-i Muhammed -(S.A.V.)'ı, onlardan da Muhammed (S.A.V.)'i,

 Sahabe (R.A.); Hazret-i Ebu Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali'yi (R.A.), onlardan da Ebu Bekir (R.A.)'ı

Mescidlerden; Mescidü'l-Harâm, Mescidü'l-Aksâ, Mescidü'lMedîne ve Mescid-i Tûr-i Sînâ, onlardan da Mescidü'l- Harâm'ı (yani Kabe'yi),

Günlerden; Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Arefe günü, Aşure günü, onlardan da Arefe gününü seçmiştir. Gecelerden; Beraat gecesi, Kadir gecesi, Cuma gecesi ve Bayram gecesi. Onlardan da Kadir gecesini seçmiştir.

Şehirlerden; Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Münevvere, Beyti'i-Makdîs ve Mesâcidi'l-Aşâir, sonra onlardan da Mekke-i Mükerremeyi seçmiştir.

 Dağlardan; Uhud, Sînâ, Likam ve Lübnan dağlarını, bu dağlar arasından da, Tûr-i Sînâ'yı seçmiştir.

Nehirlerden; Ceyhun, Seyhûn, Fırat ve Nil nehrini, onlardan da Fırat'ı seçmiştir.

Aylardan; Recep, Şaban, Ramazan ve Muharremi, onlardan da Şaban'ı seçmiştir. Ve Şaban ayını, (S.A.V.)'in ayı kılmıştır. Nebiyy-i Zişân (S.A.V.) Efendimiz, nebîlerinefdali olduğu gibi, O'nun ayı olan Şaban da ayların efdali olmuştur." (Gunye 1 /187)

 

ŞABAN AYI GÜNAHLARI SİLER

"Şaban benim ayım, Receb Allah Teâlâ'nın ayı ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Şaban günahları siler, Ramazan ise (oruç tutan Müslümanları) temizler." (Gunye, 1 /187)

 

ŞABAN AYININ ÜSTÜNLÜĞÜ

Enes bin Mâlik (R.A.)'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste Rasûl-i Ekrem (S.A.V.) Efendimiz: "Receb ayının diğer aylar üzerine fazîleti, Kur'ân-ı Kerimin diğer kitaplar üzerine üstünlüğü gibidir. Şaban'ın diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan'ın diğer aylar üzerine fazileti, Allah Teâlâ'nın, yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir." buyurmuşlardır. (Gunye, 1 /187)

 

ŞABAN AYINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR

1. Ay'ın yarılması (Şakkı Kamer) mucizesi bu ayda meydana gelmiştir

2. Kıblenin değişimi bu ayda olmuş

3. Berat kandili bu ay içerisindedir

4. Hz. peygamberin En çok oruç tuttuğu ve benim ayımdır dediği aydır.

5. Ramazana hazırlık ayıdır

6. Amellerin Allah'a arz olunduğu aydır.

 

SAHABE-İ KİRAM ÜÇ AYLARDA NELER YAPARLARDI

- Sahabe-i Kiram Şaban hilâlini görünce, kendilerini Kur'an-ı Kerîm okumağa verirler, çokça ve devamlı salât ü selâm getirirlerdi.

- Ticaret erbabı borçlarını öderler, senelik hesaplarını toparlardı.

- Zenginler ise mallarının zekâtını hesap eder, fakirlere dağıtırlardı ki, ihtiyaçlarını alabilsinler. Sıkıntılarını giderebilsinler. Bu sayede toplum hep birlikte, neşe içinde heyecanlı, aşk ve vecd içinde Ramazanı yaşasın bayram yapabilsin.

- Hakimler, valiler, mahkûmlarla görüşür, ekseriyetini afv edip, tahliye ederlerdi.

 

EFENDİMİZ (S.A.V.) ŞABANIN 15. GECESİ(BERAT GECESİ) İÇİN ŞÖYLE BUYURMAKTADIR:

 "Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der:

- Benden Yok mu af dileyen, onu affedeyim.

- Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim.

- Yok mu bir derde mübtela olan ona afiyet vereyim.

- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek sabaha kadar devam eder."  (İbnMace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm,38)

 

AZDA OLSA DEVAMLI OLAN İBADET HAYIRLIDIR

Hz. Âişe (R.A.) şöyle rivayet etmiştir:

"Resulullah (S.A.V.) senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu:

"Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir." (Müslim. Sıyam, 177)

 

ŞABAN AYININ 15. GECESİ BERAT GECESİDİR

"Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asİ olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar" (Mâce, İkâme, 191, (1380)

 

ALLAH ŞABAN AYININ 15. GECESİ ÇOK KİMSEYİ BAĞIŞLAR

Hz. Peygamber (S.A.V.)'in şöyle buyurmuştur:

"Allah Teâlâ, Şaban'ın 15. gecesi, rahmetiyle- dünya semasında tecelli eder ve Kelb Kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar."(Tirmizi, Savm, 39)

 

HZ AİŞE (R.A.) ANLATIYOR:

Hazreti Aişe (R.A.) bu gecenin fazileti hakkında şöyle anlatıyor: "Günün birinde Hazreti Peygamber yanıma girdi. Elbisesini çıkardı. Aradan zaman geçmeden tekrar giyindi. Bunun üzerine beni şüphe, kıskançlık sardı. Ortaklarımdan birinin yanına gidecek sandım ve peşini takip ettim. Medine'nin kabristanı olan Bakîu'lğarkad'da kendisine eriştim. Mü'minlere ve şehitlere istiğfar ve dua ediyordu. Kendi kendime: "Anam babam sana feda olsun! Sen Rab'bının rızası uğrunda, ben ise dünya peşindeyim!" diyerek döndüm. Soluk soluğa eve girdim. Arkamdan da Rasulullah (S.A.V.) girdi. "Neden böyle hızlı nefes alıyorsun?" dedi. Ben: "Anam babam uğruna feda olsun. Yanıma gelip elbisenizi çıkardıktan sonra tekrar giyindiniz, beni kıskançlık tuttu. Ortaklarımdan birinin yanına gideceğinizi zannettim. Nihayet sizi kabristana giderken gördüm, dedim. Rasuli Ekrem: "Rasulullah sana haksızlık edecek diye mi korkuyorsun? Cibril geldi, şöyle dedi: "Bu gece Şa'ban'ınonbeşinci gecesidir. Cenabı Hak bu gecede Benî Kelb kabilesi koyunlarının sayısı kadar kimseyi cehennemden azad eder. Fakat bu gece Allah; müşriklerin, kincilerin, akrabalarıyla münasebeti kesenlerin, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanların, ana ve babalanna isyan edenlerin, içki düşkünlerinin yüzlerine bakmaz, dedi."Resuli Ekrem, elbisesin çıkardı. Bu gece ibadet etmeme müsaade eder misiniz? buyurdu. "Evet, sana anam babam feda olsun" dedim. Peygamber namaza kalktı. Secdeye kapanıp uzun müddet kaldı. Endişelendim, elimle yokladım. Elim, ayağının altına dokununca kımıldadı. Ben de sevindim. Secdede şöyle niyaz ettiğini işittim: "Allah'ım! azabındanafvina, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Şanın yücedir. Sana yaptığım senayı senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim."

Sabah olunca bunları Rasuli Ekrem'e söyledim. O da: "Ya Aişe, bunları öğrendin mi? dedi. Evet ya Rasulallah, dedim. Resuli Ekrem: "Bunları hem öğren, hem de başkalarına öğret. Zira bunları bana Cibril öğretti ve secdede bunları okumamı ta'lîm buyurdu", dedi. Bu hadîsi; Beyhakî, Ala bin Haris kanalıyla zikretmiştir. Hadîsceyyid ve mürseldir.

 

ŞABAN AYINDAKİ BERAT GECESİNDE BİL CÜMLE BAĞIŞLANIR

Ebu Hüreyre, Peygamberimiz (S.A.V.)'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Şaban'ın onbeşinci gecesinde Cebrail (A.S.) bana geldi ve bana: Ya Muhammed! (S.A.V.)), başını semaya refeyle, dedi. Ben de: Bu gece ne gecedir? Dediğimde Cebrail: "Bu gece öyle bir gecedir ki Allah Teala Hazretleri bu gece ebvabı rahmetinden üçyüzbab fetheder ve kendisine şirk eden ve sahır, kahin, şürbihamra ve zinaya devam eden ve valideynini incitenler müstesna olduğu halde bilcümle müminleri mağfiret eder, dedi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Şaban, ayının, fazileti, ve, yapılacak, ibadetler,
Haber Videosu
Yorumlar
Haber Yazılımı