Haber Detayı
27 Haziran 2016 - Pazartesi 18:40
 
VAN'IN MARKA KİMLİĞİ VE İMAJI BELİRLENECEK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sanem Şehribanoğlu'nun proje yürütücülüğünü yaptığı, "Van Şehrinin Marka Kimliği ve Marka İmajının Belirlenmesi"araştırma çalışmaları başladı. Bir yıl sürecek araştırma sonunda elde edilen anket verileri değerlendirilerek kamu kurum kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılacak.
Güncel Haberi
VAN'IN MARKA KİMLİĞİ VE İMAJI BELİRLENECEK

Vansesi Haber Merkezi

Van'ın insanların zihnindeki imajını belirlemek ve böylece şehrin markalama ve imaj sürecine katkı sağlamak amacıyla "Van Şehrinin Marka Kimliği ve Marka İmajının Belirlenmesi" araştırma çalışması yapılıyor. Çalışmayla Van'ın başarılı bir şekilde pazarlanabilmesi için İlin farklı kitleler (ya da bireyler) üzerinde oluşmuş imajını belirleyerek şehrin markalama sürecine katkı sağlanması amaçlanıyor. Yüz yüze yapılan görüşmelerin yanı sıra  İl içinden ve dışından vatandaşlar  (http://anket.yyu.edu.tr) Internet adresiyle ankete katılarak Van ile ilgili önemli bir  çalışmaya katılabilecekler. 

"Ankete vatandaşlar soruları yanıtlayarak katılıyor"

 Proje yürütücülüğünü YYÜ Fen Fakültesi  İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sanem Şehribanoğlu'nun yaptığı, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi  Dekanı Prof.  Dr.  Reha Saydan, Fen Fakültesi  İstatistik Bölümü Öğretim  Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sanem Şehribanoğlu, Turizm Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi  Yrd. Doç Dr. Emine Cihangir,  Edebiyat Fakültesi  Antropoloji   Öğretim Üyesi  Fuat Levendoğlu'nun araştırmacı olarak görev aldıkları "Van Şehrinin Marka Kimliği ve Marka İmajının Belirlenmesi"   araştırmasına vatandaşlar anket sorularını  yanıtlayarak katkı sağlıyor.

" Van'ın marka kimliği ve kent imajıyla ilgili belirsizliği ortadan kaldırılmalı"

 Van'ın markaları ve kent imajıyla ilgili belirsizliğini ortadan kaldırarak kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki çalışmalarına veriler oluşturmak üzere böyle bir projeyi hazırladıklarını kaydeden Yrd. Doç. Dr.  Sanem Şehribanoğlu, araştırmanın amacıyla ilgili olarak şunları söyledi:  "Günümüzde rekabet yalnızca ürünler veya firmalar arasında değil ülkeler ve kentler arasında da yaşanmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda rekabette avantaj elde etmek isteyen Van gibi kentler marka olmalarını sağlayacak özelliklerini belirleyip bunlardan faydalanma yoluna gitmeleri gerekmektedir.  Kendilerini iyi tanıtabilen ve isimlerini iyi bir biçimde duyurabilen kentlerin imajlarının ve kimliklerinin daha olumlu ve güçlü olduğu bir gerçektir. Küresel rekabetin yoğun olduğu günümüz şehirleri artık diğerlerinin arasından sıyrılarak gerek yatırımcılar, gerek ziyaretçiler, gerekse içinde yaşayanlar için daha fazla tercih edilen bir şehir olabilme gayreti yoğunluk kazanmıştır. Bu sebeple şehirler, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerine ağırlık vermekte, geçmişten gelen birikimleriyle yaratılan olumsuz ya da nötr olan imajı olumlu ya da istenen hale dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle, küresel rekabetle karşı karşıya olan bölgemizin önemli kenti olan Van ilimizin kendi varlığını sürdürebilmesi için, tüm hedef kitlelerince iyi, olumlu bir şekilde algılanan, başarılı bir marka olması gereklidir. Olumlu algılanan, başarılı bir şehir markası inşa etmeye, öncelikle ilgili şehrin mevcut imajı ve kimlik özelliklerinin araştırılması ile başlamak gerekir ki eksikleri ve elde olanları bilip ona göre bir strateji ve yol haritası çıkarılabilsin. 'Van Şehrinin Marka Kimliği ve Marka İmajının Belirlenmesi' temasıyla bu amaçlarla yaptığımız araştırma, Van şehri hakkındaki mevcut imajın, algılaması ile Van ili önde gelen kurum temsilcilerinin Van şehri kimlik özelliklerini ortaya koyma sorunsalı etrafında şekillendirilerek yapılmaktadır."

 "Şehirde yaşayan insanların görüşleri de göz önüne alınmalıdır"

Projenin başarılı bir şehir pazarlaması için Van'ın insanların zihnindeki imajını belirlemek, böylece şehrin markalama sürecine katkı sağlamak olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr.  Şehribanoğlu, "Bir şehrin imajı belirlenirken, o şehirde yaşayan insanların görüşleri de göz önüne alınmalıdır. Bu amaçla projede Van, potansiyel bir şehir markası olarak ele alınmış ve şehrin fiziksel (somut) imaj unsurları, soyut imaj unsurları, şehrin insanları ve şehri çağrıştıran diğer imaj unsurları Van ilinde yaşayan insanların (halkın ve potansiyel yatırımcıların) perspektifinden ölçülmüştür. Bu çalışmada Van'ın marka olma sürecine katkı sağlamak amacıyla kentin  imajının ve kimliğinin belirlenmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.   Bu çerçevede, insanlar tarafından kentin nasıl algılandığı incelenerek bir durum tespiti yapılmaya çalışılacaktır. Kent pazarlaması sürecinde bir kentin nasıl algılandığının bilinmesi kritik bir önem arz etmektedir. Şehirlerarası rekabette avantaj yaratabilmek ve insanları cezbede bilecek stratejilerin belirlenebilmesi için öncelikle mevcut algılamaların nasıl olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Böylece Kentin insanlar tarafından olumlu ve olumsuz algılanan nitelikleri ortaya konabilecek ve hangi niteliklerin korunacağı ya da vurgulanacağı hangi niteliklerin değiştirilmesi için üzerinde çalışılması gerektiğine karar verilebilecektir. Böylelikle marka ve kimlik oluşturma çabalarına yönelik stratejilerin daha doğru belirlenmesi sağlanacaktır" dedi.

"Van hakkındaki fikirleri belirleyebilmek istiyoruz"

13 ilçeyi kapsayan anket çalışmaların devam ettiğini kaydeden Şehribanoğlu, Haziran ayı itibarıyla sahaya çıkılarak vatandaşlarla görüşülerek anket çalışmalarına başlandığını belirterek,  "Van Şehrinin Marka Kimliği ve Marka İmajının Belirlenmesi" projemizde şartlar el verdiğince her kesimin içinde yer aldığı bin kişi ( il merkezi, 13 ilçede ) görüşme yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda anketlerimizi üç başlık altında toplamaya çalıştık. Van'da yaşayanlar, Van'ı görmüş ya da daha önce yaşamış kişiler ve son olarak da Van'ı hiç görmeyenlerin Van hakkındaki fikirlerini belirleyebilmek istiyoruz. İnsanlarımızdan  ricamız bu anketlere katılım sağlamaları. Çünkü ne kadar çok insana ulaşabilirsek bizler için o kadar bilgi yelpazemizin genişlemesine sebep olacaktır. Bu dönem hava şartlarından dolayı sokak anketlerimize öncelik vermiş durumdayız ve şu ana kadar Edremit, Gevaş ve Otogar çevresinde anketlerimizi tamamladık.  Ankete katılan vatandaşlarımıza,  Sizce Van Şehri hangi özelliği ile dışarıya tanıtılması gerekir?      Van denilince aklınıza gelen en az 3 kelimeyi yazınız.  Van'ın Diğer Şehirlere Göre Avantajları, Van'ın Diğer Şehirlere Göre Dezavantajları,    Van Kenti, Günümüzde Hangi Özellikleri İle Öne Çıkmaktadır?Van'ın Soyut imajı. Van'a katkı sağlamış kişi/kişiler kimlerdir?  Sizce Van ( Eşsiz coğrafik özelliklere sahip midir / Sağlık hizmetleri gelişmiş midir / Önemli tarihi yapılara sahip midir ( Kale, Cami, Kilise, Anıt )  vb   27 soru başlığından oluşan sorular yöneltiyoruz" dedi.

"Çalışma Van ilinin marka imajı ve markalaşması açısından özgün değere sahiptir"

Çalışma sonuçlarının ileride Van'ın imajı, markası kavramları üzerine çalışmak isteyen kurum, kuruluş, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları için yararlı veri olacağına işaret eden Yrd. Doç. Dr.  Şehribanoğlu, " Çünkü bu konuda şimdiye kadar bu kadar geniş bir çalışma daha önce hiç yapılmamıştı.  Bir yıl sürecek olan bu çalışmamız Van'da yaşayan tüm bireyleri temsil edecek kişilere ulaşılarak yapılan ilk çalışma olması açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Daha bilimsel bir dille elde yaptığımız çalışma: Van ilinin marka imajı ve marka kimliğinin yerel düzeyde karşılığının tespit edilmesi, bugüne kadar böyle bir çalışmanın herhangi bir platformda veya akademik düzeyde tartışılmamış ve bu konuda herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması, bu projenin marka kent'in oluşturulma sürecinde gerekli olan somut verileri ortaya koyacak olması ve bu konuda bir yol haritasının çıkarılmasında katkı sağlaması açısından özgün değere sahiptir. Çalışmamıza sağlanan desteklere, özellikle vatandaşlarımızın duyarlılık göstererek yüz yüze ve internet üzerinden ankete katılımına teşekkür ediyorum" dedi.

 "Ankete Van'dan ve dışından katılım bekliyoruz"

Van'ın imaj ve markalaşmasıyla ilgili duyarlılık sahibi Vanlıları ve  Van dostlarının anket çalışmasına katılarak projeye destek vermeleri çağrısında bulunan  Yrd. Doç. Dr.  Sanem Şehribanoğlu, vatandaşlarımız, kurumlar, kuruluşlar sorularımızı internet üzerinden doldurarak  bu önemli çalışmaya katılabilirler. Katılımcıların bu amaçla aşağıda bağlantılarını verdiğimiz adreslerden (http://anket.yyu.edu.tr) kendilerine uygun olan alanları doldurmalarını istiyoruz dedi.

ANKET LİNKLERİ

Van Şehrini Daha Önce Hiç Görmemiş Kişiler İçin - Van Şehrinin Marka Kimliği ve Marka İmajının Belirlenmesi: http://anket.yyu.edu.tr//index.php?sid=19254

 Van Şehrini Görmüş Kişiler İçin - Van Şehrinin Marka Kimliği ve Marka İmajının Belirlenmesi :  http://anket.yyu.edu.tr//index.php?sid=32653

 Van'da Yaşayanlar için - Van Şehrinin Marka Kimliği ve Marka İmajının Belirlenmesi : http://anket.yyu.edu.tr//index.php?sid=25962

Kaynak: (VANSESİ) - VANSESİ GAZETESİ Editör:
Haber Videosu
Yorumlar
Haber Yazılımı