Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
15 Temmuz 2020 - Çarşamba 17:35
 
NACİYE
Nedim İlikçi
 
 

Değerli okurlar; şair ve yazar olan hemşerimiz Ahmet Kuralkan 1908 yılında Van'da doğar. 1979 yılında Van'da vefat eder. Van'ın köklü ailelerinden Kuralkan ailesine mensuptur. Yaşadığı dönemin etkili kalemlerinden ve önemli yazarlarından biridir.  Bunu Van'ın ilk gazetesi olan Vansesi'nde yazı işleri müdürlüğü ve yazılarından  fark edebiliyoruz.  Aynı zamanda ilimizin birçok sorunlarını gidermek yönünde teşekkül etmiş bulunan sivil toplum örgütlerinin de üyesidir. Van ili ile ilgili okuduğum kitaplardan öğrendiğim kadarıyla Van'ı Tanıma ve Tanıtma Cemiyeti'nin üyesi olduğunu biliyorum.  Zeve isimli kitapta Zeve mahalline anıt yapılması hususunda yazmış olduğu köşe yazılarını okumuştum. Bu köşe yazılarında Zeve'ye anıt yapılması yönünde teşvik edici mahiyet bulunmaktaydı. Vanlıların anıtın inşasına maddi ve manevi destek vermelerini sağlamak amaç edinilmişti.  Ömrünü ilimizin daha yaşanılır olmasına ve yetişen neslin tarih bilinci edinmesine adamış bulunan Ahmet Kuralkan'ı saygıyla ve rahmetle anıyorum.  

Ahmet Kuralkan'ın tefrika edilmiş (dönemin günlük gazetelerinde bölüm bölüm yayınlanmış)" Bizim Emrah" ve "Ya-Kuş" isimli iki romanı bulunmaktadır. Ancak anladığım kadarıyla bu tefrika edilmiş romanların baskıları yapılmamış. Sadece gazetede tefrika edilmekle yetinilmiştir. Dilerim o dönemin gazetelerini araştıran bir akademisyenimiz o tarihlerde tefrika edilmiş bu romanların yeniden gün yüzüne çıkarılmasına vesile olur. Yazarın "Van Kurtuluş Destanı" isimli bir şiir kitabı, "Naciye" ve "Yavuz Efe" isimli iki romanı yayınlanmıştır. "Esaret Elimdir" isimli kitabının basılacağı yönünde bir bilgi de Naciye isimli romanının son sayfasında okuyucuya bildirilmiştir. Ancak tüm çabalarıma rağmen yazarımızın sadece "Naciye" isimli romanına ulaşabildim. Maalesef bu romanın da nerede ve hangi tarihte basıldığı yönünde bir bilgi bulunmamaktadır. Dilerim yazarımızın Van tarihi ve kültürüne ışık olabilecek nitelikteki kitaplarına ve yazılarına ulaşabilir ve siz okuyucularla paylaşırım.  
Sırası gelmişken İlimizin tarihi ve kültürü ile ilgili nadide kitapların bulunmasını ve teminini sağlayan Emre Çabuker kardeşime de teşekkürü bir borç bildiğimi söylemek isterim.  

Yazarımız Van'ın 1915 yılında işgali ile başlayan seferberlik diye isimlendirdiğimiz zorunlu göçü Naciye isimli bir kız çocuğunun yaşadıkları ile romanlaştırarak okuyucuların bilgisine sunmuş. Aslında Naciye'nin yaşadıklarını anlatarak, muhacir olmuş tüm Van halkının yaşadıkları sorun ve sıkıntılara tercüman olmuş. Annelerin evlatlarından olduğu, babaların ve eli silah tutanların cephelerde genellikle şehit olduğu, eşkıyaların en savunmasız hallerinde bile göç eden insanlarımızı soymaktan ve zulmetmekten ar edinmediği, açlık ve hastalığın kol gezdiği seferberlik döneminde yaşananları romanına konu edinmiş. Biz yaştakilerin o günleri bizzat yaşayanlardan birebir dinlediğimiz olaylar zincirini, romanı okuyunca tekrar dinlemiş gibi htiğimi söyleyebilirim.

Seferberlik koşullarında, çocuk yaşında annesinden kopmuş binlerce çocuktan biri olan roman kahramanı Naciye, yıllar sonra İstanbul'da annesi ile bir mağazada tesadüfen karşılaşır. Yazarımız bu karşılaşmayı tasvir ederken şöyle der:"Hayatın o kadar garip cilveleri vardır ki, bazen hadiseleri tasavvuru imkânsız bir mucize şekline sokarak ne güzel tesbit eder. Ne güzel bir tesadüfle onu canlı bir tablo haline koyarak vecd ve haz içinde seyrettirir. Bu mağazada, tesadüfün yarattığı şu anne ve kızın tablosunu, hiçbir ressam fırçasında canlandırmağa, hiçbir şair kaleminde tasvir etmeğe muktedir olamaz. Bu misilsiz, bu eşsiz bir tablo… Bu ne tesadüf ilahi…

Kitapta Naciye isimli romanın nerede ve hangi tarihte basıldığı hakkında bir malumat verilmemiş. Biz kitabı İstanbul'da bir sahaftan temin ettik. Kitabı okumak isteyenler internet aracılığı ile sahaflardan temine çalışabilirler. Van'ın ve Vanlıların 1915'te neler yaşadıklarını bu romanı okuyarak hafızalarımızı tazeleyebileceğimizi belirtmek isterim. Yazarımız seferberliği bizzat yaşamıştır. Bu yaşadıklarını bilgi, duygu, düşünce ve hayal dünyasında yoğurarak Naciye romanı ile bizlere aktarmıştır. Romanı okuyarak 1915 hadiselerinin muhayyelimizde yeniden canlanmasının önemine inandığımı söylemek isterim. İlimizin yüzyıl öncesi tarihini merak edenlerin temin edip okumaları gereken bir kitap olduğunu belirtmek isterim.Kalın sağlıcakla….

 
Etiketler: NACİYE,
Yorumlar
Diğer Yazılar
ELVEDA HÜZÜN MERHABA AŞK
GELENEKSEL TÜRK EVİ VE VAN EVLERİ
ALİ İHSAN SABİS HARP HATIRALARIM BİRİNCİ DÜNYA HARBİ
KİLİM
VAN'DA GÖÇ HAREKETLERİ
Alıntılar ve Fotoğraflarla 1914 ÖNCESİ ERMENİ KÖY HAYATI
V. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU
ANILARLA ESKİ VAN’A DOĞRU BİR YOLCULUK
Sultan II. Abdulhamid Döneminde Van Vilayeti
Van Kent Araştırmaları
Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu
VAN VE ÇEVRESİNDE ERMENİ İSYANLARI(1896-1916)
İngiliz Konsolos James Brant'ın Gözüyle Doğuda Değişim Yılları (1836-1852)
Doğu Anadolu ve Urartular
Görenlerin Gözü ile Van'da Ermeni Mezalimi
Van yatırları ve menkıbeleri
Van Mutfak Kültürü
Van Efsaneleri
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Van
Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı
Van Tarihi ve Kürtler Hakkında Tetebbuat
Van Demek Vatan Demek
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Van Tarihi
Van Üçlemesi Gülü Astım Duvara
Hatıralarım "Ermeni Olaylarının İçyüzü"
Van Gölü'nün gemileri Tatvan'dan Bodrum'a yelken peşinde bir yaşam
Anadolu'da Amerikan Misyonerliği ve Misyon Hastaneleri (1880-1934)
Yakın tarihin canlı tanığı ZEVE
Arşiv Vesikalarıyla Ermeni Mezalimi ve Ermeniler
Kazım Karabekir Hayatım
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548-1648)
Ermeni Komitelerinin A'mal ve Harekât-I İhtilaliyyesi
GEÇMİŞTEN GELECEĞE VAN TÜRKÜLERİ-1 (Sözlü Kırık Havalar)
YÜKSEK YAYLANIN BAŞKENTİ VAN-TUŞPA Arkeolojik Rehber
Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van İsyanları (1896)
Egido'nun hazin sonu
Ölüm ve sürgün Osmanlı Müslümanlarının etnik kıyımı (1821-1922)
Beş Türk Eyaletine Doğru
20. YÜZYIL DÖNEMECİNDE RUS GENERAL MAYEVSKY'NİN TÜRKİYE GÖZLEMLERİ VAN-BİTLİS VİLAYETLERİ ASKERİ İSTATİSTİĞİ
Ah Tamara
YIKILAN BİR ŞEHRİN ANATOMİSİ
Doğunun Yıldızı Van
Sefername
Van'da Ermeni Devleti Denemesi -Belgelerle-
Van'da Ermeni Mezalimi (1895-1920)
Cumhuriyet Dönemi'nde Vangölü havzasında yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar (1923-1950)
Çeşitli Yönleriyle Van
OSMANLI ORDUSUNDA DÖRT YIL (1915-1919)
Bizim Eller Van
Ermeni Dosyası
Zavallı bir kuşun feryadı
Şark Yıldızı
Sona
Seyahatname-i Hudud
Türkiye'de Ermeni Meselesi
Urartu Tarihi ve Kültürü
Tarihi hakikatler
Seyyahların Gözüyle Van XIX. Yüzyıl
Van Hayatının En Yakın Şahidi: Molla Hamid Ekinci
Vilayat-ı Şarkiye Mültecileri Unutulmuş Bir Göç Trajedisi (1915-1923)
1915 Van'da Ermeni İsyanı
Sadettin Paşa'nın Anıları
Van konulu kitaplar
2 Nisan 2018'in bir Vanlı olarak bana hatırlattıkları
Haber Yazılımı