Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
23 Haziran 2019 - Pazar 17:54
 
Şark Yıldızı
Nedim İlikçi
 
 

Değerli okuyucular;''Şark yıldızı'' Türkiye'mizin en güzel şehirlerinden biri olan Van'a, dışarıdan bir görev veya iş dolayısıyla gelen insanların verdiği bir isimdir. Yazarımız Hikmet Ilgaz romanına adını bu isimlendirmeden esinlenerek vermiştir.

 

Hikmet Ilgaz 1940'lı yıllarda Van'da görev yapmış bürokratlardan biridir. Ulaştırma Bakanlığı müfettişlerinden olan Hikmet Ilgaz, Van'da görev yaptığı sırada romanına kaynaklık eden kişilerle birebir görüşmüş ve anlattığı olayların canlı tanıklarıyla tanışmıştır. Romanını gerçek kişi ve olaylardan esinlenerek yazmıştır.

 

Yazarımız kitabın önsözünde şöyle der;" Bu roman Birinci Cihan Harbi sırasında şark vilayetlerimizden birinde bulunan bir ailenin başından geçen acıklı bir olayın hikâyesidir. Bu olaya iştirak eden roman kahramanlarının isimleri, şerefli bir mazinin hatırası olarak aynen alınmış, fakat bunlardan halen hayatta bulunanların veya talihsiz olaylara kurban gidenlerin isimleri ise ya meskût geçilmek veyahut da birer harfle gösterilmekle yetinilmiştir.''

Hikmet Ilgaz seferberlik zamanının sorunlarını roman kahramanlarının ağzından çok ustalıkla anlatır. Dönemin kendine has koşullarının zorluklarını konu edinir. Devlet kurumlarının yeterince hızlı hareket edemeyişinden ve imkânsızlıklarından bahseder. Bu imkânsızlıklara dönemin bürokratlarının yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayışlarını da ekleyince ahvalin içinden çıkılmaz bir hal aldığını en ince ayrıntısına kadar roman kahramanlarının dili ile anlatır.

 

Romanda son yıllarda filmlere konu olan ''120 Kahraman Vanlı Çocuk''tan da bahsedilir. Özhan Eren'in yönetmenliğini yaptığı bu film yaklaşık on yıl önce Özen Film tarafından ''120''adıyla gösterime girmiş ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

 

Romanda 120 filmine konu olan olaylar şöyle gelişir; Van merkezde güvenliği sağlamak amacıyla az sayıda asker bulunmaktadır. Ordunun büyük bölümü cephede Rus ve Ermeni çeteleri ile mücadele etmektedir. Bu sırada İran sınırında görevli askeri birliklere cephane götürmek zarureti hâsıl olur.120 lise çağında çocuk İran sınır bölgesine cephane götürmeye mecbur kalırlar. Çocuklar 21 Ocak 1915 günü, bu gün İran sınırları içinde kalan Hoy kentine varır ve cephaneyi teslim ederler. Ancak Van'a dönüş yolunda fırtınaya tutulurlar.120 çocuktan 40 tanesi 3 Şubat 1915'te Van'a dönebilir. Bu 40 çocuktan da ancak 22 tanesi hayatta kalabilir. Geri kalan çocuklardan donmuş cesetleri bulunanlar ve iki öğretmenleri Saray ilçesine getirilerek defnedilir. Çocukları aramaya ve kurtarmaya çıkan Sımko'nun riyasetindeki Şikak Aşiretine mensup 14 kişi de soğuktan donarak can verir.

Romana konu olan olaylar 1915 öncesinden başlar. Van'da Müslümanların ve Ermeni çetelerinin Van merkezdeki çatışmaları ayrıntıları ile tasvir edilir. Seferberlik ilanı ile çıkılan zorunlu muhacirlik ve yolda yaşanan zorluklar anlatılır. Roman kahramanı ailenin İstanbul'da sonuçlanan seferberlik yolculuğu, orada yaşanan birkaç yıl ve yaşam koşulları hazin bir şekilde konu edinilir. Roman kahramanlarının yaşamı onların ağzından anlatılırken, çevre koşulları da en ince ayrıntısına kadar tasvir edilir. Ailelerin yürek burkan bölünmüşlüğü ve çaresizlikleri okuyucuya aktarılır.

 

Roman kahramanlarından Vanlı genç kız Münire'nin dramını okumak eminim tüm okuyucuları hüzne boğacaktır. Van'da aile fertlerinden bazılarını yitirişi, Van'dan başlayan ve İstanbul'a uzanan yolculuğunun zorlukları, babasından ayrılmak zorunda kalışı, İstanbul'da yaşanan yokluk ve talihsizlikler, sonuçta yakalandığı amansız hastalık, Van'a dönüşü ve hüzünlü vefatı her okuyucuyu etkileyecek ve akıllardan çıkmayacak bir iz bırakacaktır.

 

Hikmet Ilgaz'ın Şark Yıldızı romanının ilk baskısı 1954 yılında yapılmıştır. Van'ı konu alan ilk tarihi roman olma özelliğine sahiptir. Benim elimdeki kitap 2004 yılında Berikan Yayınları tarafından basılmıştır. Kitap iki ciltten oluşmaktadır ve toplam 659 sayfadan ibarettir.

 

Şark Yıldızı romanını, Van'ımızın tarihi ile ilgilenen herkesin  okuması gerektiğini  belirtiyor, iyi okumalar diliyorum. Kalın sağlıcakla…

 
Etiketler: Şark, Yıldızı,
Yorumlar
Diğer Yazılar
ALİ İHSAN SABİS HARP HATIRALARIM BİRİNCİ DÜNYA HARBİ
KİLİM
VAN'DA GÖÇ HAREKETLERİ
Alıntılar ve Fotoğraflarla 1914 ÖNCESİ ERMENİ KÖY HAYATI
V. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU
ANILARLA ESKİ VAN’A DOĞRU BİR YOLCULUK
Sultan II. Abdulhamid Döneminde Van Vilayeti
Van Kent Araştırmaları
Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu
VAN VE ÇEVRESİNDE ERMENİ İSYANLARI(1896-1916)
İngiliz Konsolos James Brant'ın Gözüyle Doğuda Değişim Yılları (1836-1852)
Doğu Anadolu ve Urartular
Görenlerin Gözü ile Van'da Ermeni Mezalimi
Van yatırları ve menkıbeleri
Van Mutfak Kültürü
Van Efsaneleri
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Van
Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı
Van Tarihi ve Kürtler Hakkında Tetebbuat
Van Demek Vatan Demek
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Van Tarihi
Van Üçlemesi Gülü Astım Duvara
Hatıralarım "Ermeni Olaylarının İçyüzü"
Van Gölü'nün gemileri Tatvan'dan Bodrum'a yelken peşinde bir yaşam
Anadolu'da Amerikan Misyonerliği ve Misyon Hastaneleri (1880-1934)
Yakın tarihin canlı tanığı ZEVE
Arşiv Vesikalarıyla Ermeni Mezalimi ve Ermeniler
Kazım Karabekir Hayatım
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548-1648)
Ermeni Komitelerinin A'mal ve Harekât-I İhtilaliyyesi
GEÇMİŞTEN GELECEĞE VAN TÜRKÜLERİ-1 (Sözlü Kırık Havalar)
YÜKSEK YAYLANIN BAŞKENTİ VAN-TUŞPA Arkeolojik Rehber
Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van İsyanları (1896)
Egido'nun hazin sonu
Ölüm ve sürgün Osmanlı Müslümanlarının etnik kıyımı (1821-1922)
Beş Türk Eyaletine Doğru
20. YÜZYIL DÖNEMECİNDE RUS GENERAL MAYEVSKY'NİN TÜRKİYE GÖZLEMLERİ VAN-BİTLİS VİLAYETLERİ ASKERİ İSTATİSTİĞİ
Ah Tamara
YIKILAN BİR ŞEHRİN ANATOMİSİ
Doğunun Yıldızı Van
Sefername
Van'da Ermeni Devleti Denemesi -Belgelerle-
Van'da Ermeni Mezalimi (1895-1920)
Cumhuriyet Dönemi'nde Vangölü havzasında yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar (1923-1950)
Çeşitli Yönleriyle Van
OSMANLI ORDUSUNDA DÖRT YIL (1915-1919)
Bizim Eller Van
Ermeni Dosyası
Zavallı bir kuşun feryadı
Sona
Seyahatname-i Hudud
Türkiye'de Ermeni Meselesi
Urartu Tarihi ve Kültürü
Tarihi hakikatler
Seyyahların Gözüyle Van XIX. Yüzyıl
Van Hayatının En Yakın Şahidi: Molla Hamid Ekinci
Vilayat-ı Şarkiye Mültecileri Unutulmuş Bir Göç Trajedisi (1915-1923)
1915 Van'da Ermeni İsyanı
Sadettin Paşa'nın Anıları
Van konulu kitaplar
2 Nisan 2018'in bir Vanlı olarak bana hatırlattıkları
bloklar sağ bitiş -->
Haber Yazılımı