301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
16 Nisan 2018 - Pazartesi 12:46
 
Soykırım yalanı ve gerçekler (2)
Cem Öksözoğlu
cemoksuzoglu@hotmail.com
 
 

Dünden devam

İlkyazımızda 19.yüzyılın başından itibaren 27 Mayıs 1915'e kadar olan süreci anlatmaya çalıştık. Bu yazıda "Tehcir" kavramının anlamı, tarihsel süreç içinde Ermenilerin maruz kaldığı Tehcirler, 1915 Ermeni Tehciri ve bu Tehcir üzerine karşılaştırmalı sayısal veriler üzerinde durmaya çalışacağız.

Tehcir: Göç ettirme, göç etmesine sebep olmak

Tehcir etmek: Bir yerden göç ettirmek, sürmek

Tehcir sözcüğü Arapça olup, Hicret kökünden gelmektedir. Denetimli yer değiştirme anlamına gelmektedir.

Ermenilere tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli devletler tarafından tehcir uygulanmıştır. Mesela 379 tarihinde Sasaniler tarafından,1025 tarihinde Bizanslılar tarafından,1250 tarihinde Memlüklüler tarafından,1777 tarihinde Kırım'ı işgal eden Ruslar tarafından Tehcir uygulaması gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere Ermeniler üzerinde ilk ve tek Tehciri Osmanlı Devleti uygulamamıştır. İlkyazımızda da değindiğimiz üzere 24 Nisan 1915'te yapılan uygulamaların amacı 1.Dünya Savaşı esnasında büyük sorun haline gelen komitecilerin faaliyetlerini sonlandırmaktı. Maalesef 24 Nisan kararları olayları bitireceği yerde daha da alevlendirmiştir. İşte bu koşullarda Tehcir zorunluluktan ortaya çıkmıştır.

Peki, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan herkes Tehcir uygulamasına maruz bırakılmış mıdır?

 -Tabii ki hayır.

Anadolu'daki Ermenilerin tamamı göçe tabi tutulmamış, tutulanların ise daha sonra yerlerine dönmelerine izin verilmiştir. Bizzat Ermeni Patriği Zaven bu konuda "İstanbul Ermenileriyle Kütahya sancağı ve Aydın vilayetindeki Ermeniler göç ettirilmemişti. Halen İzmit sancağı ile Bursa, Kastamonu, Ankara ve Konya'da bulunan Ermeniler buralardan göç ettirilmiş olup da geri dönmüş bulunanlardır. Kayseri sancağı ile Sivas, Harput, Diyarbakır ve özellikle Kilikya ve İstanbul'da göçten dönmüş, ama köylerine gidemeyen çok Ermeni vardır. Erzurum ve Bitlis Ermenilerinin bütün bakiyesi Kilikya'dadır" şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Yukarıda belirtilen illere ilave olarak Rus işgali altında bulunduğu için Kars ve Van gibi doğu vilayetlerindeki isyancı Ermeniler de göç dışında kalmış, ancak gerek işgal süresince gerekse Rus ordusu çekildikten sonra Kars ve Van Ermenileri Anadolu'daki en büyük katliamı bu iki ilde yapmıştır.

Hükümet emirleriyle memleketin müdafaasını ve asayişin teminini ihlal etmeyenler, casusluk yapmayanlar, Katolik ve Protestan olanlar, Mebuslar, Asker, Subay, Askeri Doktor olanlar, amele taburlarında çalışanlar, demiryollarında çalışan memurlar, ameleler, müstahdemler ve aileleri ile Müslüman ailelerin yanında çalışıp da sadakatlerinden şüphe edilmeyenler, Müslüman olanlar ve benzer durumlarda olanlar göçe tabi tutulmamıştır ( Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı)

Yukarıda görüldüğü üzere Tehcir kimlere uygulandı,kimlere uygulanmadı.Bunlar hep bir sistematik dahilinde yapılmıştır.Aşağıda ise sayısal veriler ile verdiğimiz bilgileri zenginleştirmeye çalışacağız.

Göç Ettirilen ve Göçten Muaf Kalan Ermeni Sayısı

Osmanlı Coğrafyasındaki Ermeni Nüfusu:1.294.851  *

Anadolu'daki Ermeni Nüfusu: 738.458 **

Göç ettirilen Ermeni Nüfusu: 438.758

Göç noktalarına ulaşan Ermeni Nüfusu: 382.148

Ermeni Kaybı: 56.610

 Göçten Muaf Kalan Hristiyan Ermeniler: 204.700

 Göçten Muaf Kalan Müslüman Ermeniler: 95.000

*Osmanlı İmparatorluğu Dahiliye Nezareti Sicil Umum Müdürlüğü'nce yapılan 1914 Sayım Rakamı

**Zorunlu Göç yalnız Anadolu'daki Ermenilere Uygulanmıştır.

(Kaynak: Yusuf Halaçoğlu "Ermeni Tehciri ve Gerçekler(1914-1918),TTK Yayınları)

Osmanlı Devleti kaynaklarından anlaşılacağı üzere tüm Osmanlı coğrafyasında bulunan toplam Ermeni Nüfusunun yaklaşık 35 gibi bir oranına Tehcir uygulanmıştır. Tehcir sırasında hayatını kaybeden Ermeni Nüfus oranı ise; Tüm Osmanlı Coğrafyasındaki Ermeni Nüfusun yaklaşık 4-5 kadarıdır.

Tabii ki bu konuda Osmanlı Devleti Arşiv kaynakları dışında yabancı kaynak kişilerin de Ermeni Kayıp sayısı üzerine yayınlamış olduğu verileri de incelemek gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda;

PAPAZ VAHAN VARDAPET'E GÖRE: 280.000

KARA SCHEMSİ'YE GÖRE: 250.000

GEORGE MONTGOMERY'YE GÖRE: 500.000 Ermeni hayatını kaybetmiştir.

Görüldüğü üzere sayısal anlamda en çok Ermeni'nin öldürüldüğünü söyleyen George Montgomery'e göre bile toplam nüfusun 40'ı kadar bir kırımın olduğunu görmekteyiz ki bu da abartılı kabul edilebilir. Çünkü yaklaşık olarak Tehcire uğrayan Ermeni sayısı 500.000.Hepsinin öldürülme olasılığının olmadığını bağımsız kaynaklardan da kolayca teyit etmekteyiz. Bu konuda Halep'teki Amerikan Konsolosu Jackson 3 Şubat 1916 tarihli sürgün edilenler listesinde 486.000 Ermeni'nin bulunduğunu, 8 Şubat 1916 tarihli raporunda ise göç bölgesinde 500.000 civarında sürgün edilen Ermeni bulunduğunu rapor etmiştir. Söz konusu rapor Ermenilerin büyük bölümünün göç yerlerine ulaştığını teyit etmektedir. Amerikan Konsolosu Jackson'un sayısal verilerine bakınca George Montgomery'in tezinin çürütülme olasılığının yüksek olduğunu da söyleyebiliriz.

Şimdi yorumu siz Değerli Okurlara bırakıyorum bazı Ermenilerin bahsettiği gibi Türkler Soykırım yapmış mıdır, yapmamış mıdır?

 (Devam Edecek)

 
Etiketler: Soykırım, yalanı, ve, gerçekler, (2),
Yorumlar
Diğer Yazılar
Han Mahmud İsyanı (1845-1847)
Amerikalı Gazeteci Ermeni olaylarını anlattı
ERMENİLER İTİRAF EDİYOR
Van'a gidiyorsunuz şehirde durum ağır
Doğu ve G.Doğu'nun idari taksimatına dair kısa bir bilgi
Tarihi süreç içinde Van nüfusu hakkında bilgiler
Van ve çevresindeki Hristiyanlık dönemi yapıları
Van ve civarı deprem tarihi üzerine…
Luigi Damato olayının uluslar arası boyut kazanması
Urartu bahçeleri
Van Valisi Hamid Paşa'yı kim öldürdü?
Bir musibet bin nasihatten iyidir
Büyükşehir'de kritik Esenler Erokspor maçı öncesi
Ferit Melen 30 yıl önce aramızdan ayrıldı: Vanlıların kalbinde yaşıyor
Seyahatnamelere Göre Türklerin Van ve Çevresine Yerleşmeleri
1950-1960 tarihleri arasında Van'da demokrat parti
1946-1950 tarihleri arasında Van'da Demokrat Parti
Geçmişte Vangölü isminin kaynağı ve gemicilik
Van Ulu Camii Tarihi Üzerine
Van Gölü civarında Türkler ve Türkçe
Van'da bağcılık tarihi üzerine
Ernis Köy Enstitüsü
Vanlı Müslümanların 1915 Trajedisi
Van'ın İşgali 103 Yaşında
Van Halkevi (1932-1951)
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Van'da Basın
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Van’da eğitim
Soykırım yalanı ve gerçekler (6)
Soykırım yalanı ve gerçekler (5)
Soykırım yalanı ve gerçekler (4)
Soykırım yalanı ve gerçekler (3)
Soykırım yalanı ve gerçekler (1)
Ermeni Terör Örgütü Asala
2 Nisan Van'ın Kurtuluşu
19.Yüzyılda Ermeni Milliyetçiği ve Ermeni Terör Örgütleri
Van Belediye Başkanı Bedros Kapamacıyan ve Doktor Maltizyanı kim öldürdü?
Van'da Bir Ermeni Komitacı Aram Manukyan
Haber Yazılımı