Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
04 Mayıs 2020 - Pazartesi 14:40
 
Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu
Nedim İlikçi
 
 

Değerli okurlar; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 72. Yıl dönümü münasebetiyle 2-5 Nisan 1990 tarihlerinde "Yakın Tarihimizde Van" ismi ile bir sempozyum tertip etmiş. Sempozyuma yurt içi ve yurt dışından birçok bilim adamı davet edilmiş. Bu davetli bilim adamları sempozyuma Van ilimizin tarihi ve kültürü konusunda son derece önemli bilgiler sunmuşlar. Sempozyuma sunulan tebliğler "Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu" adı ile kitaplaştırılmış.

Sempozyum, dönemin Van Valisi Adnan Darendeliler'in ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Bayşu'nun açılış konuşmaları ile başlamış. Sempozyuma toplam 21 tane tebliğ sunulmuş. Bilim adamlarımızın isimleri ve sundukları tebliğler kitaptaki sıralamaya göre aşağıdadır:

1-Prof. Dr. Enver Konukçu, "Van'ın Ruslar Tarafından İşgali"

2-Prof. Dr. Azmi Süslü," Van-Zeve'deki Türk Katliamı"

3-Zeve katliamından kurtulan İbrahim Sargın," Zeve Katliamından Kurtuluşum"

4-Prof. Dr. Erich Feigl,"Wien, Van, Werfel"

5-Arş. Gör. Mehmet Çevik," 1918'den Sonra Van'da Ermenilik Faaliyetleri"

6-Cevat Başaran,"Doğu Anadolu Toplu Mezar Kazıları"

7-Prof. Dr.M. Fahrettin Kırzıoğlu" Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunu Anarken"

 8-Celal Gazioğlu," Erciş'teki Ermeni Hareketleri ve Yaşayanların Dilinden Çavuşoğlu Samanlığı Katliamı"

9-Prof. Dr. Ercüment Kuran,"Cumhuriyet Devrinde Van'ın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Gelişmesi(1923-1980)

10-Doç. Dr. Abdulkadir Yuvalı," Tarihi Devirlerde Ermenilerin İdari Statüleri"

11-Prof.Dr. Cevdet Küçük," Van'daki Ermeni İsyanları" 

 12-Yrd. Doç. Dr. Ergünöz Akçora,"Yaşayanların Diliyle Van ve Çevresinde Ermeni Mezalimi"

 13-Doç. Dr. Cihat Özönder,"Ermeni Propagandasının Arkasındaki Sosyolojik Gerçekler"

14-Arş. Gör. Erdal Açıkses," Van ve Çevresinde Yabancı Devletlerin Faaliyetleri ve Beklentileri"

15-Arş. Gör. Orhan Kılıç," Osmanlı Döneminde Van ve Yöresi Yer Adlarına Bir Bakış(1558-1606)" 

16- Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,"Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Bazı Anadolu Şehirlerinde Demoğrafik Yapı"

17-Öğr. Gör. M. Salih Mercan,"Van'ın Türk İslam Tarihindeki Yeri"

18-Prof. Dr. Metin Özbek,"Van İli Erciş İlçesi Çavuşoğlu Samanlığında Katliama Maruz Kalmış Türkler"

19-Uzman Hüsamettin Yıldırım,"Rusların Van Üzerindeki Emelleri"

 20-Prof.Dr. Neriman Gögünay Kırzıoğlu,"Kirkitli Dokumalarımızdan Cecimlerimiz ve Van"

21- Dr. Mustafa Gül,"Van'da II. Ermeni İsyanı"

Dilerim bu tür sempozyumlar Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizce daha sık yapılır. Van'ın Ermeni Meselesinin kalbi olduğu hatırda tutulur. Sempozyuma önceden hazırlıklar yapılır. Dünyada konu ile ilgili etkili bilim adamları davet edilir ve icabetleri sağlanır.  Gençlerimizin tarih bilinci ile yetişmelerine katkı sunulur. Halkımızın tarihi hafızasının silinmesinin önüne geçilir.  Ne dün ne de bu gün Ermeni halkı ile bir husumetimizin olmadığı anlatılır.  Avrupalıların ve Ermeni diasporasının, "Ermeni Meselesi" adı ile kullandıkları maşanın ellerinden alınmasına katkı sunulur. Yüz yıl öncesi Hınçak-Taşnak komitacısı olarak halkları birbirine düşürmeyi başaranların, bu gün diasporada komitacılık yapmalarının önüne geçilmeye çalışılır.

Prof. Dr. Ercüment Kuran Hocamız sempozyumda sunduğu tebliğinde, Kazım Karabekir Paşa'nın "İstiklal Harbimiz" isimli eserinin 365.sayfasından bir alıntı yapmıştır.(Karabekir Paşa 1 Kasım 1919 tarihinde teftiş için Van'a gelmiştir). Bu alıntıyı siz okuyucularla paylaşmak istiyorum;" Van harebezara dönmüş, şehir kâmilen yangın yeri. Bağlarda bir mahallede birkaç yüz halk var. Harbi umumi bidayetinde Ermenilerin Van'da İslamlara karşı katliam ve yangınları yerinde dinledim ve gördüm. Küçüklük zamanlarımı hazin hazin andım. 1888-89 senelerinde babam Van Jandarma Komutanıydı. Ben iptidai mektebine gidiyordum. Van, bağları, bahçeleri, suları, gölü velhasıl tabiatın en latif varlıklarıyla cennet gibi bir yerdi."

"Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu" isimli kitap, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 6. Sıra numarası ile piyasaya çıkmıştır. Ankara'da 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu Matbaası tarafından basılmıştır ve 406 sayfadan ibarettir. Kitap fotoğraflarla da zenginleştirilmiştir. Van'ın tarihi ve kültürü ile ilgilenen herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu tavsiye ediyorum.

Kalın sağlıcakla…

 
Etiketler: Yakın, Tarihimizde, Van, Uluslararası, Sempozyumu, , , ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
ALİ İHSAN SABİS HARP HATIRALARIM BİRİNCİ DÜNYA HARBİ
KİLİM
VAN'DA GÖÇ HAREKETLERİ
Alıntılar ve Fotoğraflarla 1914 ÖNCESİ ERMENİ KÖY HAYATI
V. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU
ANILARLA ESKİ VAN’A DOĞRU BİR YOLCULUK
Sultan II. Abdulhamid Döneminde Van Vilayeti
Van Kent Araştırmaları
VAN VE ÇEVRESİNDE ERMENİ İSYANLARI(1896-1916)
İngiliz Konsolos James Brant'ın Gözüyle Doğuda Değişim Yılları (1836-1852)
Doğu Anadolu ve Urartular
Görenlerin Gözü ile Van'da Ermeni Mezalimi
Van yatırları ve menkıbeleri
Van Mutfak Kültürü
Van Efsaneleri
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Van
Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı
Van Tarihi ve Kürtler Hakkında Tetebbuat
Van Demek Vatan Demek
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Van Tarihi
Van Üçlemesi Gülü Astım Duvara
Hatıralarım "Ermeni Olaylarının İçyüzü"
Van Gölü'nün gemileri Tatvan'dan Bodrum'a yelken peşinde bir yaşam
Anadolu'da Amerikan Misyonerliği ve Misyon Hastaneleri (1880-1934)
Yakın tarihin canlı tanığı ZEVE
Arşiv Vesikalarıyla Ermeni Mezalimi ve Ermeniler
Kazım Karabekir Hayatım
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548-1648)
Ermeni Komitelerinin A'mal ve Harekât-I İhtilaliyyesi
GEÇMİŞTEN GELECEĞE VAN TÜRKÜLERİ-1 (Sözlü Kırık Havalar)
YÜKSEK YAYLANIN BAŞKENTİ VAN-TUŞPA Arkeolojik Rehber
Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van İsyanları (1896)
Egido'nun hazin sonu
Ölüm ve sürgün Osmanlı Müslümanlarının etnik kıyımı (1821-1922)
Beş Türk Eyaletine Doğru
20. YÜZYIL DÖNEMECİNDE RUS GENERAL MAYEVSKY'NİN TÜRKİYE GÖZLEMLERİ VAN-BİTLİS VİLAYETLERİ ASKERİ İSTATİSTİĞİ
Ah Tamara
YIKILAN BİR ŞEHRİN ANATOMİSİ
Doğunun Yıldızı Van
Sefername
Van'da Ermeni Devleti Denemesi -Belgelerle-
Van'da Ermeni Mezalimi (1895-1920)
Cumhuriyet Dönemi'nde Vangölü havzasında yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar (1923-1950)
Çeşitli Yönleriyle Van
OSMANLI ORDUSUNDA DÖRT YIL (1915-1919)
Bizim Eller Van
Ermeni Dosyası
Zavallı bir kuşun feryadı
Şark Yıldızı
Sona
Seyahatname-i Hudud
Türkiye'de Ermeni Meselesi
Urartu Tarihi ve Kültürü
Tarihi hakikatler
Seyyahların Gözüyle Van XIX. Yüzyıl
Van Hayatının En Yakın Şahidi: Molla Hamid Ekinci
Vilayat-ı Şarkiye Mültecileri Unutulmuş Bir Göç Trajedisi (1915-1923)
1915 Van'da Ermeni İsyanı
Sadettin Paşa'nın Anıları
Van konulu kitaplar
2 Nisan 2018'in bir Vanlı olarak bana hatırlattıkları
Haber Yazılımı