301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
22 Mart 2019 - Cuma 16:31
 
Yerel seçimler ve belediyecilik
Prof. Dr. Ahmet ÖZER
 
 

Yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir. Demokrasinin de olmazsa olmazı demokratik hak ve özgürlüklerdir. Bu anlamda (sosyal)demokrasinin temel ilkeleri, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadır. Bunlara insan hakları ve hukuk devletini de eklemek lazım. Zamanla gelişmelere ve toplumsal ihtiyaçlara binaen, cinslerarası eşitlik, varsıllar karşısında yoksulları korumak, dezavantajlı guruplara pozitif ayrımcılık, doğaya ve doğada bulunan bütün canlılara saygı ilkeleri de gündeme geldi.

Bütün bunların yaşam bulması gerçek bir özgürlüğe bağlıdır. Çünkü özgürlük yaşamın ve gelişmenin anasıdır. Özgürlük hava gibidir, su gibidir. Varken farkında olmazsınız, ama yok olduğunda nefessiz kalırsınız. Bu nedenle özgürlükten ve sağlıktan tasarruf edilemez. Sağlıktan tasarruf ölümü, özgürlükten tasarruf ise esareti getirir.

Bir de vicdan var tabi. İnsanı hayvandan ayıran en önemli ayraçtır vicdan. Vicdan da adaleti ve eşitliği öngörür. Eşitlik aynı zamanda adil bölüşümü de kapsar. Siyaset üretimi artırmayı amaçlar ama önemli olan bunun adil bölüşümünü sağlamaktır. Kapitalistler büyümeyi çok sever fakat bölüşmeyi sevmezler. Bunu sağlayacak olan sosyal demokrasidir. Burada temel düstur, sınıfsal çıkarların dengeye gelmesi; emekçilerin çıkarını savunurken, öteki sınıfların yaşam hakkını yok sayılmamasıdır.

 

İnsan Haklarına Saygı, Hukukilik ve Tarafsızlık

Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ise bu günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz kurumlar ve ilkelerdir. Yerel yönetimlerde bunların içselleştirilmesi ve gereğinin yapılması çok önemli. Bu aynı zamanda nasıl bir kente ve nasıl bir toplumda yaşadığımızın da göstergesi olacaktır.

Gerçek bir demokraside devlet tarafsızdır; ideolojik yaklaşmaz, kültürler, kimlikler ve inançlar arasında ayırım yoktur. Devlet bu noktalarda ancak hakem olabilir. Bu çerçevede yerel yönetici de kazandıktan sonra hizmette ayrımcılık yapmaz, herkese ve her kesime eşit davranır, açık ve şeffaf bir anlayış sergiler.

Bu anlayışta, insan odaklı ve sürdürülebilir bir büyüme ve ekonomik çoğulculuk esastır. Ulusal üretim, soyut bir serbest piyasa ekonomisi tutkusuna kurban edilmez. Özel teşebbüsün yetişemediği pahalı teknolojiyi gerektiren yatırımları, sosyal ve kentsel altyapı yatırımları yerel yönetimler yüklenir ve bu yoldan ekonomik yapıyı değiştirir.

Bu anlamda belediyecilik sadece bir kentleşme meselesi değil, aynı zamanda bir arada barış içinde yaşama projesidir. Ne ki, yaşanan göçlerden dolayı bu husus yaşadığımız zorluklardan biridir. Günümüzde kentlileşmede önemli bir kavram haline geldi. Kentlileşme de ancak kültürel sentez ya da yeni bir kentli kültürü yaratmakla mümkün. Bu da toplumsal barışı önceler. Toplumsal barışın da sosyal ve siyasal açıdan sürdürülebilir olması gerekir. Aksi taktirde çeşitli yerlerden göç ederek kente gelenlerin kendileri için yeni etki adacıkları yaratmaları kaçınılmazdır. Bu olduğu taktirde yeni tazyiklerle birlikte kentsel entegrasyon ve kentlileşme de zorlaşır.

 

Farklı Belediyecilik Anlayışı

Yerel seçimlere giderken tüm bu konular incelenmeli, irdelenmeli ve gereği yapılmalıdır. Bu manada toplumcu yerel yönetimler aşağıda belirtilen alanlarda iş ve ilişki üretmek zorundadır. Bu aynı zamanda "Nasıl Bir Belediyecilik?" sorusuna verilecek olan cevaptır:

1. Katılımcı Belediyecilik: Halkı her safhada işin içine katmak demektir. STK'ları, kanaat önderlerini karar alma süreçlerine katan anlayıştır. Birçok başkan adayı bu minvalde söz verir ama kazandıktan sonra iş uygulamaya gelince bu sözler unutulur. Böyle bir bilinç içinde yoksa, böyle bir anlayışa sahip değilse bir başkan yap(a)maz. Üstelik bir yaptırımı da yok bunun. Tek yaptırım beş yıl bekleyip onu tekrar seçmemektir ki bu da uzun bir zamandır ve o zamana kadar kente maliyeti büyük olur. O nedenle katılımcılık meselesi üzerinde seçmen ve STK'lar ciddi biçimde durmalıdır. Parti(ler) de eğer samimilerse bu konuyu takip etmelidir.

2. Kültürel Belediyecilik. Kültürel belediyeciliğin bir yerde başarısı kentlileşmenin de sağlanması anlamına gelir. Bu noktada belediye, çeşitli konularda festivaller gerçekleştirir, sanat ve edebiyat etkinlikleri yapar, sporu geliştirir, gençleri yeteneklerine göre becerilere kavuşturan kurslar açar, kütüphaneler kurar, çocuklar daha çocuk yaşlardan itibaren ilgilenir. İnsanlarımız "ben çocuğumu severim" der. O halde, çocukları seveceksin ki kent de seni sevsin.

3. Sosyal Belediyecilik: Sadece zenginlere, kentin gelişmiş bölgelerine hizmet veren belediye değil; varsıllar karşısında yoksulları düşünen bir belediyecilik anlayışına sahip olmaktır sosyal belediyecilik. Yanı sıra dezavantajlı bütün guruplara, yaşlılara, engellilere sahip çıkmak LGBT'lileri dışlamamaktır.

4. Çevre ve Doğa Dostu Belediye: Bir kentin çağdaşlığı artık kişi başına düşen yeşil alanla ölçülüyor. Ayrıca belediye başkanı sadece insanların değil, o kentte yaşayan bütün canlıların, hayvanların, kedilerin, köpeklerin, börtü böceğin de başkanı olduğunu unutmamalıdır.

5. Hizmet Belediyeciliği: Fiziki hizmetler, rutin işler, sosyal ve kentsel alt yapı yatırımları da en iyi şekilde yapmalı, yerine getirmelidir. Tabi artık çağımızda başarılı çağdaş belediyeciliğin rutinin dışına çıkabilen, yukarıda vurgulanan başlıklarda hizmet üreten belediyecilik olduğunu unutmayalım.

 

Sonuç

Bunlar yapan bir belediye başarılı bir belediyedir,  bunları gerçekleştiren bir belediye başkanı da başarılı belediye başkanıdır. Bu nedenle önemli olan bir yere aday olmak değil, seçimi kazandıktan sonra bunları yapabilmektir. Bunun için hedefler net konulmalı; bu hedeflere ulaştırılacak projeler tanımlanmalı ve bu projeler fizibil olmalı; bunları uygulayacak liyakatlı kadrolar oluşturulmalıdır. Kentte yaşayan kenttaşların ve oy kullananların bu hususlara dikkat etmesi ona göre davranması da önemlidir.

Ez cümle, yerel yönetimler pastayı büyütmek, yani üretimi artırmak; adil paylaşımı sağlamak ve tüm bunları barış ve huzur ortamında gerçekleştirmekle yükümlüdür.

 
Etiketler: Yerel, seçimler, ve, belediyecilik, ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
23 Haziran'ın mesajı ve İmamoğlu'nun önlenemez yükselişi-2
İmamoğlu'nun önlenemez yükselişi
İki büyük mücadele ve tükeniş
Adayların ilk defa bir araya geleceği konusunda "doğru" bilinen yanlışlar
Beklenen TV buluşması ve İmamoğlu
Giderem Van’a Doğru
Nereye doğru gidiyoruz?
AKP, Nereden Nereye?
Duhok'tan Van'a: İki toplantı
Toprak ve Biz
Referandum sonucu ne diyor bize?
Şair ve şiire dair
Türkiye'nin ihtiyacı ve gidilen yol
Fazlası olan bir varlık: İnsan
Sözün namusuna ve insan onuruna bağlı bir yazar: Yaşar Kemal (1)
Bir anayasa nasıl yapılmalı ve neler içermeli?
Irak Büyükelçisi ne dedi?
Bilmenin sorumluluğu
Zor tekeli ve meşruiyet meselesi
Kolombiya'da olan Türkiye'de neden olmasın?
1 Eylül: Barış Hemen Şimdi!
Açgözlülüğün bizi götürdüğü yer..!
Bir Darbenin Anatomisi
Yaşam Bir Çeşit Yüzleşmedir
Kentsel gelişmede yeni yaklaşımlar, yeni kavramlar ve yeni modeller
Nasıl Kandırılıyoruz? Yalanlar ve Gerçekler
Bomba!? -I-
AKP iktidari ülkeyi nereye götürüyor?
Kadına ve yaşama dair esintiler
Hukukun üstünlüğü mü, Üstünlerin hukuku mu?
Güven bunalımının yarattığı tahribatlar
Suriye Savaşı Türkiye İçin Bir Bataklıktır
Tek Adamlık Nedir; Nasıl Bir Şeydir; Nasıl İşler?
Yönetimde Tekçilik ve Meşruluk Meselesi
Bilim Adamının Namusu ve Siyasilerin Tutumu
Kongreye girerken CHP ve değişim
İktidarın ölüm şehveti ve kötü gidişat
Ayrılma veya birlikte yaşama iradesi
Cevap bekleyen sorular ve cinnet hali
Şiddet sarmalı büyüyor
Tahir Elçiyi öldürmek..!
Üniversitelerimizin içinde bulundukları durum ve YÖK
Seçimin kaderi ne olacak?
Bomba!
Sancar, ödül ve Türkiye'de bilim
Kürt Sorunu, CHP ve Değişim
Bir Yol Olmalı…
Barış Hemen Şimdi!
Türkiye'nin İhtiyacı Olan Savaş Değil Barıştır
Savaşı kim başlattı, barışı kim getirecek?
Ateşle oynamak ve yeni süreç
Acil sorunlar ve koalisyona dair
Geçici iktidarın yeni atraksiyonları neye gebe?
Ateş çemberindeki Türkiye
"Kerejdağdan kafkaslara köklere doğru yolculuk"
Barış sürecindeki kaygı ve kuşkular artıyor
21. YY Adına Utanç Verici Bir Tablo
Ezidilere Yapılan Zülüm Durdurulmalı
Kolalisyon seçenekleri ve seçmenin mesajı
HDP'ye bu seçimde yeni verilen oylar nereden geldi?
Seçim sonuçlarının ilk analizi
Erdoğan’ın söylemi, Arınç’ın itirazı ve Çözüm Süreci
Başkanlık Sistemi Ve Türkiye Gerçeği
Yolsuzluk, Sistem ve Siyaset
Cumhuriyet ve İhsanı Şahane
Turancı Ülkülerle Yeni Bir Cumhuriyet Kurmak
Çözüm süreci bu kez oyalamayı kaldıramaz
Temiz Toplum İçin Temiz Siyaset Gerekir
Akp, Çözüm ve Kobani
Türkiye’nin Suriye Politikası ve Kobani
Kongreye Giderken AKP ve CHP
Yeni Türkiye, nasıl ve nereye?
Irkçılık hastalığının panzehiri gerçek bir demokrasidir
Işid nasıl bu konuma geldi?
AKP kucaklayıcı değil dışlayıcı
Soma katliamının sorumluları hesap vermeli
Yerel seçim sonuçlarının "kürt sorunu ve olası çözümü" üzerindeki etkileri
Güç zehirlenmesinin sınırları ve sonu
Siyaset sorunun bir parçası haline gelmiş
Otokratik Siyaset Anlayışının Yolaçtığı Yönetim Krizi
ERDOĞAN GİDİCİ Mİ?
İki yanlışa da hayır
Yolsuzluk Ekonomisi, Sistem ve Siyaset
Cemaat- Akp kavgasındaki ikinci perdenin anlamı
Erdoğan- Barzani Buluşmasının Şifreleri
DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ VE AÇILIM SÜRECİ
Van Depreminin 2. Yıldönümüne Dair
Dağ fare mi doğurdu?
KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE TARİHİ PERSPEKTİFTEN BAKIŞ - I
AKP bu kez baltayı dizine vurdu
Yeni Anayasanın Marifeti Ne Olmalı Ve Nasıl Olmalı?
Demokrasi Ve Barış Konferansı
Öcalan'la Görüşmenin Kodları
Haber Yazılımı