İSLAM’DA KADININ YERİ

Köşe Yazıları 13.05.2022 - 16:59, Güncelleme: 13.05.2022 - 16:59
 

İSLAM’DA KADININ YERİ

Van Emekli Müftüsü Nimetullah Arvas yazdı...

Bugünkü makalemiz, sık sık gündeme gelen‘’Kadın’’ başlıklı konularda, üzerinde çalışmalar yapılan, bazen de cehalet veya kasti olarak konuyu değişik mecralara taşıyan çeşitli kurum ve kuruluşların tavırları hakkında olacaktır. Çoğu zaman kadınlarla ilgili olumsuz tutum ve davranışları İslam ile irtibatlandırmaya çalışmaktadırlar. İslamiyet’in kadına verdiği değerin daha iyi anlaşılması için geçmiş milletlerde kadınların durumuna özet olarak da olsa göz atmak icap eder. Bu hususta yapılan araştırmalarda mesela; Hint toplumunda kadına hakaret gözüyle bakılır, hiçbir değer verilmez, herhangi bir hakka sahip olmadığını ve saygıya layık olmadığı gibi alçaltıcı, tahkir edici, hatta kocası öldüğü zaman; kabirde kocasına hizmet etmesi için onunla beraber gömüldüğü kaynaklarda bildirilmektedir. Kız çocuğu, küçükken anasına tabi, evlendikten sonra kocasına tabi iken, kocası öldüğünde kocasının büyük oğluna tabi olmaktaydı. Eski Yunan toplumunda kadın erkeğin kölesi gibiydi. Ona köle muamelesi yapılırdı. Ceset olarak insan şeklinde olduğu halde şeytani ruh taşıdığı kabul edilirdi.  Romalılarda şeytani hareketler için birer vasıta olduğuna inanılırdı. Babil Krallığında her sene nehre kurban vermek üzere bir kız çocuğu gelin gibi giydirilir, nehre atılırdı. Araplarda cahiliye döneminde kadınlarla ilgili; müşriklerin görüşleri, muameleleri ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleri bilinmektedir. Kız çocuğunun diri diri gömüldüğünü bu ayet-i kerimeden de öğrenmekteyiz.  ‘’Kıyamet gününde diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman’’(Tekvir 9) Yukarıda kısaca arz etmeye çalıştığımız, peygamberlere tabi olmayan bütün müşrik toplumlarda var olan kadınlarla ilgili birkaç hususa değindik. İslamiyet’e gelince; hiç şüphesiz Allah katında, Allah’ın beğendiği yegane din İslam’dır. Bütün peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği din de İslam’dır. Peygamberlerin hayatında hürmete layık olan ve bizatihi vahyi ilahiye muhatap olan kadınlar olduğu gibi, Hazreti Musa’nın annesi ve Hazreti Meryem’in örneğinde olduğu gibi. Hazreti Nuh’a ve Hazreti Lut’a hainlik yapan eşlerinin durumunu da Kur’an-ı Kerim bize bildirmektedir.  Yine Kur’an-ı Kerim’de birçok ayeti kerimede Hazreti Meryem’den bahsedilmiş ve kendisine ‘’Sıddıka’’(Çok doğru) sıfatı kullanılmıştır. İslamiyet’te kadınlar ile erkekler ayrı birer varlık değillerdir. AllahüTeala‘’Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından(dişi) yarattık’’(Hucurat 13) buyurmuştur. Kadın ve erkeğin Hazreti Adem’in çocukları olduğu bize bildirilmiştir. Üstünlük ise ancak takvadadır buyurulmuştur. İslamiyet’te kadın ve erkekler arasında, ibadette, muamelatta, ahlakta, nikahta ve sorumlu oldukları hususlarda bir fark yoktur. Yaratılış itibariyle erkeklerde bulunan bazı özellikler kadınlarda yoktur. Kadınlarda olan bazı özelliklerde erkeklerde bulunmamaktadır. Mesela, insanın erkek ve dişilerinden 23 kromozom çifti bulunur. Cinsiyet arasında kromozomların yalnızca biri farklılık gösterir. Dişilerde bir çift kromozom ‘’xx’’ bulunurken, erkeklerde ‘’xy’’ kromozom bulunur. Cinsiyet sadece biyolojik bir terimi ifade etmez, aynı zamanda erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösteren sosyal davranışların ve zihinsel durumların toplamını ifade eder. (çocuklarda oyuncak tercihleri ve ayırt edici kıyafetleri beğenme, tercih etme, bir cinsiyete ait hissetme, erkeklerle kadınlar arasında farklıdır) Erkekler ve kadınların beyinleri arasında net fiziksel ve moleküler farklılıklar vardır. Cinsiyetler arasındaki sinir devlerindeki farklılıkları yansıtır ve bağlantıdaki ayrımlar doğrudan cinsel fıtrata özgü duygu ve davranış, iş tutuş farklılıklarını ortaya çıkarır. AllahüTeala insanı bir muvazene(denge) içerinde yaratmıştır. AllahüTeala haddi zatında bütün yaratılmışları çift yaratmıştır. YaniAllahüTeala’nın dışındaevrende var olan, yaratılan her şey çifttir. Bir toplumun güçlü, müreffeh, mutlu olması ancak birbirini tamamlayan iki çiftin beraberliğiyle mümkündür. Peygamber asrını incelediğimiz zaman İslamiyet’i ilk kabul eden kadındır.(Hazreti Hatice) İslamiyet uğrunda ilk şehit olan Hazreti Ammar’ın annesi Sümeyye hatundur. Hicret esnasında Peygamber Efendimize lojistik destek sağlayan iki kuşaklı Hazreti Esma binti Ebu Bekir’dir. AllahüTeala’nınbüyük ayetlerinden olan zemzem suyunu ilk içen Hazreti İsmail’in annesi Hazreti İbrahim’in eşi Hacer annemizdir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Nice kahramanları, sultanları, nice alimleri, hikmet ehli zatları, parmakla gösterilen şahsiyetleri yetiştirenler, Hazreti Hatice’ye, Hazreti Fatma’ya, Hazreti Zeynep’e, Hazreti Ayşe’ye, Hazreti Sümeyye’ye tabi olan hanımlardır. Anneler birer okuldur. İslamiyet annelerimize son derece hürmetkar, saygılı olmamızı emretmektedir. Veciz bir sözde ‘’Büyük adamları ancak büyük kadınlar doğurur’’ denmiştir. İslamiyet’in yücelmesinde, yükselmesinde kadınların rolü büyüktür. Müşrik patentli, bazı plan, proje ve sinsi tuzaklarla toplumumuzu tahrip etmeye çalışanlar aileleri tarumar edenler önce bu planlarını anneler üzerinde denemektedirler. Toplumun her kesiminin, bütün kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda çok hassas ve uyanık olmaları icap eder. Kadın, erkek hepimiz Allah’a kul olmak, Hazreti Muhammed’i örnek almak için çaba sarf etmeliyiz. Bir ayeti kerimeyle bugünkü köşe yazımızı sonlandıralım. ‘’Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.’’ (Ahzap 35) İslamiyet kadına büyük değer vermiştir. Acaba kadınlarda kendi değerinin nerede olduğunun farkında mıdır? Cumanız mübarek olsun.    
Van Emekli Müftüsü Nimetullah Arvas yazdı...

Bugünkü makalemiz, sık sık gündeme gelen‘’Kadın’’ başlıklı konularda, üzerinde çalışmalar yapılan, bazen de cehalet veya kasti olarak konuyu değişik mecralara taşıyan çeşitli kurum ve kuruluşların tavırları hakkında olacaktır. Çoğu zaman kadınlarla ilgili olumsuz tutum ve davranışları İslam ile irtibatlandırmaya çalışmaktadırlar. İslamiyet’in kadına verdiği değerin daha iyi anlaşılması için geçmiş milletlerde kadınların durumuna özet olarak da olsa göz atmak icap eder. Bu hususta yapılan araştırmalarda mesela;

Hint toplumunda kadına hakaret gözüyle bakılır, hiçbir değer verilmez, herhangi bir hakka sahip olmadığını ve saygıya layık olmadığı gibi alçaltıcı, tahkir edici, hatta kocası öldüğü zaman; kabirde kocasına hizmet etmesi için onunla beraber gömüldüğü kaynaklarda bildirilmektedir. Kız çocuğu, küçükken anasına tabi, evlendikten sonra kocasına tabi iken, kocası öldüğünde kocasının büyük oğluna tabi olmaktaydı.

Eski Yunan toplumunda kadın erkeğin kölesi gibiydi. Ona köle muamelesi yapılırdı. Ceset olarak insan şeklinde olduğu halde şeytani ruh taşıdığı kabul edilirdi. 

Romalılarda şeytani hareketler için birer vasıta olduğuna inanılırdı.

Babil Krallığında her sene nehre kurban vermek üzere bir kız çocuğu gelin gibi giydirilir, nehre atılırdı.

Araplarda cahiliye döneminde kadınlarla ilgili; müşriklerin görüşleri, muameleleri ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleri bilinmektedir. Kız çocuğunun diri diri gömüldüğünü bu ayet-i kerimeden de öğrenmekteyiz. 

‘’Kıyamet gününde diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman’’(Tekvir 9)

Yukarıda kısaca arz etmeye çalıştığımız, peygamberlere tabi olmayan bütün müşrik toplumlarda var olan kadınlarla ilgili birkaç hususa değindik.

İslamiyet’e gelince; hiç şüphesiz Allah katında, Allah’ın beğendiği yegane din İslam’dır. Bütün peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği din de İslam’dır. Peygamberlerin hayatında hürmete layık olan ve bizatihi vahyi ilahiye muhatap olan kadınlar olduğu gibi, Hazreti Musa’nın annesi ve Hazreti Meryem’in örneğinde olduğu gibi. Hazreti Nuh’a ve Hazreti Lut’a hainlik yapan eşlerinin durumunu da Kur’an-ı Kerim bize bildirmektedir.  Yine Kur’an-ı Kerim’de birçok ayeti kerimede Hazreti Meryem’den bahsedilmiş ve kendisine ‘’Sıddıka’’(Çok doğru) sıfatı kullanılmıştır.

İslamiyet’te kadınlar ile erkekler ayrı birer varlık değillerdir. AllahüTeala‘’Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından(dişi) yarattık’’(Hucurat 13) buyurmuştur. Kadın ve erkeğin Hazreti Adem’in çocukları olduğu bize bildirilmiştir. Üstünlük ise ancak takvadadır buyurulmuştur. İslamiyet’te kadın ve erkekler arasında, ibadette, muamelatta, ahlakta, nikahta ve sorumlu oldukları hususlarda bir fark yoktur. Yaratılış itibariyle erkeklerde bulunan bazı özellikler kadınlarda yoktur. Kadınlarda olan bazı özelliklerde erkeklerde bulunmamaktadır. Mesela, insanın erkek ve dişilerinden 23 kromozom çifti bulunur. Cinsiyet arasında kromozomların yalnızca biri farklılık gösterir. Dişilerde bir çift kromozom ‘’xx’’ bulunurken, erkeklerde ‘’xy’’ kromozom bulunur. Cinsiyet sadece biyolojik bir terimi ifade etmez, aynı zamanda erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösteren sosyal davranışların ve zihinsel durumların toplamını ifade eder. (çocuklarda oyuncak tercihleri ve ayırt edici kıyafetleri beğenme, tercih etme, bir cinsiyete ait hissetme, erkeklerle kadınlar arasında farklıdır) Erkekler ve kadınların beyinleri arasında net fiziksel ve moleküler farklılıklar vardır. Cinsiyetler arasındaki sinir devlerindeki farklılıkları yansıtır ve bağlantıdaki ayrımlar doğrudan cinsel fıtrata özgü duygu ve davranış, iş tutuş farklılıklarını ortaya çıkarır.

AllahüTeala insanı bir muvazene(denge) içerinde yaratmıştır. AllahüTeala haddi zatında bütün yaratılmışları çift yaratmıştır. YaniAllahüTeala’nın dışındaevrende var olan, yaratılan her şey çifttir. Bir toplumun güçlü, müreffeh, mutlu olması ancak birbirini tamamlayan iki çiftin beraberliğiyle mümkündür.

Peygamber asrını incelediğimiz zaman İslamiyet’i ilk kabul eden kadındır.(Hazreti Hatice) İslamiyet uğrunda ilk şehit olan Hazreti Ammar’ın annesi Sümeyye hatundur. Hicret esnasında Peygamber Efendimize lojistik destek sağlayan iki kuşaklı Hazreti Esma binti Ebu Bekir’dir. AllahüTeala’nınbüyük ayetlerinden olan zemzem suyunu ilk içen Hazreti İsmail’in annesi Hazreti İbrahim’in eşi Hacer annemizdir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Nice kahramanları, sultanları, nice alimleri, hikmet ehli zatları, parmakla gösterilen şahsiyetleri yetiştirenler, Hazreti Hatice’ye, Hazreti Fatma’ya, Hazreti Zeynep’e, Hazreti Ayşe’ye, Hazreti Sümeyye’ye tabi olan hanımlardır.

Anneler birer okuldur. İslamiyet annelerimize son derece hürmetkar, saygılı olmamızı emretmektedir. Veciz bir sözde ‘’Büyük adamları ancak büyük kadınlar doğurur’’ denmiştir. İslamiyet’in yücelmesinde, yükselmesinde kadınların rolü büyüktür.

Müşrik patentli, bazı plan, proje ve sinsi tuzaklarla toplumumuzu tahrip etmeye çalışanlar aileleri tarumar edenler önce bu planlarını anneler üzerinde denemektedirler. Toplumun her kesiminin, bütün kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda çok hassas ve uyanık olmaları icap eder. Kadın, erkek hepimiz Allah’a kul olmak, Hazreti Muhammed’i örnek almak için çaba sarf etmeliyiz. Bir ayeti kerimeyle bugünkü köşe yazımızı sonlandıralım.

‘’Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.’’ (Ahzap 35)

İslamiyet kadına büyük değer vermiştir. Acaba kadınlarda kendi değerinin nerede olduğunun farkında mıdır?

Cumanız mübarek olsun.

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (2 )

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Suleymantokay42@gmail.com
(12.05.2022 18:14 - #72916)
Rabbım bizleri anne ve babasının razı olduğu kullardan eyler inşallah
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Suleymantokay42@gmail.com
(12.05.2022 18:14 - #72917)
Rabbım bizleri anne ve babasının razı olduğu kullardan eyler inşallah
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.