RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ

Köşe Yazıları 09.04.2022 - 00:39, Güncelleme: 09.04.2022 - 00:39
 

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ

Van Emekli Müftüsü Nimetullah Arvas yazdı...

Her şeyden önce Ramazan Kur’an ayıdır. Kur’an-ı Kerim Ramazan’da indirilmiştir. Bu ayda Kur’an nazil olduğu için Allahü Teala Ramazan ayını övmektedir. Yine bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Diğer semavi kitaplar Ramazan ayında peygamberlere indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim ruh için bir gıda, beşeriyetin sahte put ve putçukların esaretinden kurtulup gerçek hürriyetine kavuşmasının yegane vesilesidir. Hak ile batılı birbirinden ayırandır. Peygamber Efendimiz ‘’Kim büyüklük taslayıp Kur’an’ı terk ederse Allah onu güçsüz hale getirir. Kuvvetini yok eder. Kim Kur’an’dan başka doğruyu ararsa Allah onu dalalete sevk eder.’’ buyurmuştur. (Tirmizi) Kur’an-ı Kerim İslam’ın ilk kaynağıdır. Hazreti Ömer bir konuşmasında: ‘’Biz insanlar içerisinde en zelil olan kavim idik, Allah, İslam ile bizi aziz kıldı. Ama bir gün gelir de Allah’ın aziz kıldığı şeyden başkasında izzet ararsak Allah yine bizi insanların en zelili kılacaktır.’’ buyurmuştur. (Hakim, el-Müstedrek) Allahü Teala yüce ve mukaddes kitabımızda şöyle buyurmuştur:  ‘’Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?’’ (Muhammed 24) Peygamber Efendimiz Kur’an okuyan müminleri hem tadı ve hem kokusu güzel olan meyveye benzetmiştir. Peygamber Efendimizin kıyamet gününde şikayetçi olacağı ilk husus Kur’an ile ilgili olacaktır. ‘’Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” dedi.’’ (Furkan 30) diye şikayette bulunacaktır. Efendimiz aleyhisselam : ‘’Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir’’ buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim Allahü Teala’nın muhafazası altındadır. Hükmü kıyamete kadar bakidir.(Yürürlüktedir)   ‘’Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.’’ (Hicr 9) Kur’an-ı Kerim’in çokça isimleri vardır. Kısaca; el-Kur’an, el-Furkan, et-Tenzil, ez-Zikir gibi isimlerle beraber ayrıca bazı özelliklerle de Allahü Teala vasıflandırmıştır. Mesela; nur, hüda, rahmet, şifa, mevize, aziz, mübarek, beşir, nezir ve bunun gibi büyüklük ve kutsiyetine delalet eden sıfatlar. Bundan sonra Kur’an’ın tarifini(tanımını) yapmak yerinde olacaktır. Bu tanım tefsir ile ilgili ilimlerle meşgul olan alimlerin ortak tarifidir. Kur’an: Allah’ın mucize kelamı olup nebi ve resullerin sonuncusu Hazreti Muhammed’e Hazreti Cebrail vasıtasıyla indirilen mushaflarda yazılı olan Sahabe-i kiram tarafından tevaturle bize ulaşan, okunması ibadet olan, Fatiha suresiyle başlayan, Nas suresiyle sona eren yüce ve mukaddes bir kitaptır. Ramazan ayının faziletini bize bildiren başka bir hususta İslam’ın beş temel esaslarından olan oruç bu aya mahsustur. Bu konuda ilk dönem Hicri 3. Asrın sonunda 4. Asırda Ramazan’ın faziletleri ile alakalı Fezail'ü Ramazan isimli kitaplarda yazılmıştır. Orucun faziletlerini bildiren hadisi şerifler ve eserler çoktur. Her şeyden önce oruç insanı takva makamına ulaştırır. Erdemli insan haline getirir. Ramazan’ın fazileti ile alakalı İmam-ı Rabbani Ahmed Faruk es-Serhendi’nin rahmetullahi aleyhi birinci cilt 45. Mektubundan bir bölümünü Türkçe’ye çevrilmiş haliyle siz değerli okurlarımızla paylaşmak istiyorum. ‘’Lutf etdiğiniz kıymetli mektûb, bizleri mubârek Ramezân ayında şereflendirdi. Bunun için, bu büyük ayın üstünlüklerinden birkaç satır yazmak hâtırıma geldi: Mubârek Ramezân ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nâfile nemâz, zikr, sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevâb, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir orucluya iftâr verenin günâhları afv olur. Cehennemden âzâd olur. O oruclunun sevâbı kadar, ayrıca buna da sevâb verilir. O oruclunun sevâbı hiç azalmaz. Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafîfleten, onların ibâdet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de afv olur. Cehennemden âzâd olur. Ramezân-ı şerîf ayında, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, esîrleri âzâd eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasîb olur. Bu aya saygısızlık edenin, günâh işliyenin bütün senesi, günâh işlemekle geçer. [Bu ayı fırsat bilmelidir.] Elden geldiği kadar ibâdet etmelidir. Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, âhıreti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur’ân-ı kerîm, Ramezânda indi. Kadr gecesi, bu aydadır. Ramezân-ı şerîfde, iftârı erken yapmak, sahûru geç yapmak sünnetdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu iki sünneti yapmağa çok önem verirdi. İftârda acele etmek ve sahûru gecikdirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeğe ve dolayısı ile herşeye muhtâc olduğunu göstermekdedir. İbâdet etmek de zâten bu demekdir. Hurma ile iftâr etmek sünnetdir. İftâr edince, (Zehebez-zama’ vebtellet-il urûk ve sebet-el-ecr inşâallahü teâlâ) ‘’Susuzluk gitsin, damarlar ıslansın, inşallah sevabı hasıl olsun’’(Tercüme) duâsını okumak, terâvîh kılmak ve hatm okumak mühim sünnetdir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce müslümân afv olur, âzâd olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytânlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mubârek ayda Onun şânına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmağı, hepimize nasîb eylesin! Âmîn.’’ (Mektubat tercümesi Hakikat Kitapevi) Muhammed’i ahlakın medresesi olan Ramazan-ı Şerifiniz mübarek, tuttuğunuz oruçlar makbul, sahurlarınız bereketli, Cumanız mübarek olsun.
Van Emekli Müftüsü Nimetullah Arvas yazdı...

Her şeyden önce Ramazan Kur’an ayıdır. Kur’an-ı Kerim Ramazan’da indirilmiştir. Bu ayda Kur’an nazil olduğu için Allahü Teala Ramazan ayını övmektedir. Yine bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Diğer semavi kitaplar Ramazan ayında peygamberlere indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim ruh için bir gıda, beşeriyetin sahte put ve putçukların esaretinden kurtulup gerçek hürriyetine kavuşmasının yegane vesilesidir. Hak ile batılı birbirinden ayırandır. Peygamber Efendimiz ‘’Kim büyüklük taslayıp Kur’an’ı terk ederse Allah onu güçsüz hale getirir. Kuvvetini yok eder. Kim Kur’an’dan başka doğruyu ararsa Allah onu dalalete sevk eder.’’ buyurmuştur. (Tirmizi)

Kur’an-ı Kerim İslam’ın ilk kaynağıdır. Hazreti Ömer bir konuşmasında: ‘’Biz insanlar içerisinde en zelil olan kavim idik, Allah, İslam ile bizi aziz kıldı. Ama bir gün gelir de Allah’ın aziz kıldığı şeyden başkasında izzet ararsak Allah yine bizi insanların en zelili kılacaktır.’’ buyurmuştur. (Hakim, el-Müstedrek)

Allahü Teala yüce ve mukaddes kitabımızda şöyle buyurmuştur:

 ‘’Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?’’ (Muhammed 24)

Peygamber Efendimiz Kur’an okuyan müminleri hem tadı ve hem kokusu güzel olan meyveye benzetmiştir. Peygamber Efendimizin kıyamet gününde şikayetçi olacağı ilk husus Kur’an ile ilgili olacaktır.

‘’Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” dedi.’’ (Furkan 30) diye şikayette bulunacaktır.

Efendimiz aleyhisselam : ‘’Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir’’ buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim Allahü Teala’nın muhafazası altındadır. Hükmü kıyamete kadar bakidir.(Yürürlüktedir)  

‘’Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.’’ (Hicr 9)

Kur’an-ı Kerim’in çokça isimleri vardır. Kısaca; el-Kur’an, el-Furkan, et-Tenzil, ez-Zikir gibi isimlerle beraber ayrıca bazı özelliklerle de Allahü Teala vasıflandırmıştır. Mesela; nur, hüda, rahmet, şifa, mevize, aziz, mübarek, beşir, nezir ve bunun gibi büyüklük ve kutsiyetine delalet eden sıfatlar. Bundan sonra Kur’an’ın tarifini(tanımını) yapmak yerinde olacaktır. Bu tanım tefsir ile ilgili ilimlerle meşgul olan alimlerin ortak tarifidir. Kur’an: Allah’ın mucize kelamı olup nebi ve resullerin sonuncusu Hazreti Muhammed’e Hazreti Cebrail vasıtasıyla indirilen mushaflarda yazılı olan Sahabe-i kiram tarafından tevaturle bize ulaşan, okunması ibadet olan, Fatiha suresiyle başlayan, Nas suresiyle sona eren yüce ve mukaddes bir kitaptır.

Ramazan ayının faziletini bize bildiren başka bir hususta İslam’ın beş temel esaslarından olan oruç bu aya mahsustur. Bu konuda ilk dönem Hicri 3. Asrın sonunda 4. Asırda Ramazan’ın faziletleri ile alakalı Fezail'ü Ramazan isimli kitaplarda yazılmıştır. Orucun faziletlerini bildiren hadisi şerifler ve eserler çoktur. Her şeyden önce oruç insanı takva makamına ulaştırır. Erdemli insan haline getirir. Ramazan’ın fazileti ile alakalı İmam-ı Rabbani Ahmed Faruk es-Serhendi’nin rahmetullahi aleyhi birinci cilt 45. Mektubundan bir bölümünü Türkçe’ye çevrilmiş haliyle siz değerli okurlarımızla paylaşmak istiyorum. ‘’Lutf etdiğiniz kıymetli mektûb, bizleri mubârek Ramezân ayında şereflendirdi. Bunun için, bu büyük ayın üstünlüklerinden birkaç satır yazmak hâtırıma geldi: Mubârek Ramezân ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nâfile nemâz, zikr, sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevâb, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir orucluya iftâr verenin günâhları afv olur. Cehennemden âzâd olur. O oruclunun sevâbı kadar, ayrıca buna da sevâb verilir. O oruclunun sevâbı hiç azalmaz. Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafîfleten, onların ibâdet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de afv olur. Cehennemden âzâd olur. Ramezân-ı şerîf ayında, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, esîrleri âzâd eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasîb olur. Bu aya saygısızlık edenin, günâh işliyenin bütün senesi, günâh işlemekle geçer. [Bu ayı fırsat bilmelidir.] Elden geldiği kadar ibâdet etmelidir. Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, âhıreti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur’ân-ı kerîm, Ramezânda indi. Kadr gecesi, bu aydadır. Ramezân-ı şerîfde, iftârı erken yapmak, sahûru geç yapmak sünnetdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu iki sünneti yapmağa çok önem verirdi. İftârda acele etmek ve sahûru gecikdirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeğe ve dolayısı ile herşeye muhtâc olduğunu göstermekdedir. İbâdet etmek de zâten bu demekdir. Hurma ile iftâr etmek sünnetdir. İftâr edince, (Zehebez-zama’ vebtellet-il urûk ve sebet-el-ecr inşâallahü teâlâ) ‘’Susuzluk gitsin, damarlar ıslansın, inşallah sevabı hasıl olsun’’(Tercüme) duâsını okumak, terâvîh kılmak ve hatm okumak mühim sünnetdir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce müslümân afv olur, âzâd olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytânlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mubârek ayda Onun şânına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmağı, hepimize nasîb eylesin! Âmîn.’’ (Mektubat tercümesi Hakikat Kitapevi)

Muhammed’i ahlakın medresesi olan Ramazan-ı Şerifiniz mübarek, tuttuğunuz oruçlar makbul, sahurlarınız bereketli, Cumanız mübarek olsun.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (2 )

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ercan Bozoğlu
(07.04.2022 22:41 - #72829)
Nimetullah hocam kaleminize, gönlünüze sağlık. Ramazan ayının bereketi cümlemizin üzerine olsun.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Ercan Bozoğlu
(07.04.2022 22:41 - #72830)
Nimetullah hocam kaleminize, gönlünüze sağlık. Ramazan ayının bereketi cümlemizin üzerine olsun.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.